Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skyddar genom att detektera eventuell läckström till jord. De summerar hela tiden strömmarna i fas och nolla, eller i de tre faserna.

Summan skall alltid vara noll, och de bryter omedelbart strömmen om summan överstiger ett förinställt värde, beroende på brytarens känslighet.

Jordfelsbrytare klassas utifrån tre parametrar:


Jordfelsbrytare klassas dessutom som RCBO (termisk/magnetiska med överströmsskydd), RCCB (utan överströmsskydd), eller RCD.


Vårt sortiment av jordfelsbrytare

Jordfelsblock

Jordfelsblock

För installation tillsammans med dvärgbrytare

Personskyddsbrytare, RCBO

Personskyddsbrytare, RCBO

Magnettermiska jordfelsskydd med överströmsskydd.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

System pro M compact, Compact Home.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  Nedladdningar

  Se relaterade dokument och nedladdningar för:
  seitp329 9b3a4fe005056a35c1256f03005938eb