Elmätare för DIN-skena

ABB erbjuder elmätare för fördelnings/undermätning i industri, kommersiella fastigheter och bostäder. För att göra det lätt för kunden att välja rätt mätare har funktionerna delats upp i fem funktionsnivåer som sträcker sig från stål till platina.

Stål är den enklaste varianten med basfunktioner, medan brons, silver, guld och platina medför adderad funktionalitet. Platina är den mest avancerade med samtliga av de funktioner som beskrivs i nedanstående tabell.
Aktiv energi
Mätaren mäter endast aktiv energi.
Klass 1
Mätaren uppfyller IECs noggrannhetsklass 1 vilket betyder att den mäter mindre än 1 procent fel.
Puls/alarm
Mätaren kan konfigureras för att antingen ha puls ut eller alarm. Inställningen kan ändras när som helst.
Import/Export
Elmätaren mäter alltid importerad energi. Import/Export funktionen innebär att även exporterad energi kan mätas.
Tariffer som styrs av antingen insignal eller kommunikation
Elmätaren kan ställas in med upp till fyra tariffer. Tarifferna styrs antingen via kommunikation eller via en eller två tariffinsignaler.
Fast I/O
Elmätaren har två ingångar och två utgångar vid fast konfiguration. Insignalen kan, till exempel, användas för att räkna pulser eller läsa av status hos en extern apparat.
Valbar klass 0,5 för transformatoranslutna elmätare
IEC noggrannhetsklass 0.5 är valbar för transformatoranslutna elmätare.
Intern klocka
Den interna klockan gör det möjligt att addera mer avancerade funktioner till mätaren.
Tariffer styrda av interna klockan
Med inbyggd klocka kan tariffer styras internt i mätaren istället för via kommunikation.
Tidigare värden
Elmätaren lagrar all uppmätt energi och räknade pulser tillsammans med datum/tidsangivelse i slutet av varje definierad period. Elmätaren lagrar också alla totala värden och tariffregistret.
Efterfrågan
Elmätaren mäter och lagrar det maximala och minimala värdet under ett satt tidsintervall för valda kvantiteter. Alla sparade värden sparas med datum/tidsangivelse.
Händelselogg
Elmätaren kommer att logga alla händelser under drift med datum/tidsangivelse.
Reaktiv energi
Elmätaren mäter både aktiv och reaktiv energi.
Lastprofil
Elmätaren sparar energikonsumtionen för definierade tidsintervaller. En ögonblicksbild av valda register sparas periodvis utifrån förbestämt intervall.
Harmoniserade svängningar
Elmätaren mäter harmoniserade svängningar för spänning och ström upp till 16e harmoniserade svängningen. Resultatet lagras i ett register som kan läsa.
Konfigurerbart I/O
Elmätaren är utrustad med fyra I/O anslutningar som individuellt kan konfigureras som insignal eller utsignal.

ABB erbjuder enfas- såväl som trefasmätare för direkt eller transformatoranslutna applikationer.

A-serien

  Spänningsintervall 57.7-288 V AC (-20% - +15%)
  Direktanslutning upp till 80 A
  Tranformatoransluten upp till 6 A
  IR-öga
  Puls/Alarm
  Funktionsnivå: Stål, Brons, Silver, Guld och Platinum
  Tillval: Inbyggd kommunikation (M-bus eller Modbus)

  Enfas
   Fyra moduler bred
   Direktmätning: A41
   Transformatoransluten: A42
  Trefas
   Sju moduler bred
   Direktmätning: A43
   Transformatoransluten: A44

B-serien
  Spänningsintervall 220-240 V AC (-20% - +15%)
  Direktanslutning upp till 65 A
  Tranformatoransluten upp till 6 A
  IR-öga
  Puls/Alarm
  Funktionsnivå: Stål, Brons och Silver
  Tillval: Inbyggd kommunikation (M-bus eller Modbus)

  Enfas
   Två moduler bred
   Direktmätning: B21
  Trefas
   Fyra moduler bred
   Direktmätning: B23
   Transformatoransluten: B24

C-serien
  Spänningsintervall 230 V AC (-20% - +15%)
  Direktanslutning upp till 40 A
  Funktionsnivå: Stål
  Puls/Alarm

  Enfas
   En modul bred
   Direktmätning: C11
  Trefas
   Tre moduler bred
   Direktmätning: C13

Ladda ner

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  seitp329 df37e19c0ec33d31c125707a003d613a