MNS iS

MNS iS är plattformen som sätter ny norm för lågspänningsställverk och motorövervakning.

Aktuellt
MNS iS Tillståndsövervakning
Med enkla medel kan tidsåtgången för problemsökning, nödvändiga åtgärder och eventuellt stillestånd kortas väsentligt.

Ökad personsäkerhet
Komponenter för kraft och styrning är fysiskt separerade och manövreras oberoende av varandra

Standardiserade kraftmoduler
Komplett monterade och färdiga att använda inom hela märkdataområdet för distributions- och startkopplargrupper.

Flexibla styr- och skyddsmoduler
Skalbar funktionalitet som uppfyller såväl enkla som avancerade krav på skydds-, övervaknings- och kommunikationsfunktioner.

Användardefinierad funktion
Alla grundläggande förreglingsscheman mellan styr- och kraftmoduler är inbyggda. Varken kablage eller tilldelning av in-/utgångar behövs. Användaren definierar funktionen med hjälp av I/O. Fritt användbara in- och utgångar medföljer.

Asset Monitoring (Tillståndsövervakning)
MNS iS tillståndsövervakningssystem kommer att bli normgivande när det gäller integrerat underhåll, eftersom det proaktiva underhållet bidrar till ökad ställverkstillgänglighet.

Användargränssnitt
Inbyggd webbserver gör det möjligt att kommunicera med systemet via valfri webbläsare. Självövervakning av kraftmodulernas placering, modultyp, effektklassning och automatisk anslutning av styrmodulerna.

Ladda ner

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  MNS <i>i</i>S Closed Panel

  ABB-kontakt för Sverige

  seitp329 51a348f2c8ddaf55c12574bf003fcaa2