RAEDK/RXEDK 2H

Tid-över/underspänningsrelä och reläskydd

Allmänt

 • Mikroprocessorbaserat tid-över/underspänningsrelä med steglös inställning av start- och tidsfunktioner
 • Tre varianter med stora inställningsområden i två mätsteg:
  - Steg 1: U1 = (0,5-1,0) x Us
  - Steg 2: U2 = (0,25-1,5) x Us
  - Us = (0,2-1,6) x Ur
 • Två mätsteg som kan kopplas om för över- eller underspänningsfunktion oberoende av varandra
 • Steg 1 är omkopplingsbart för två tidskarakteristiker:
  - Inverttidsförröjning
  - Konstanttidsfördröjning inställbar 50 ms-16,1 s
 • Steg 2 kan fördröjas upp till 10 s
 • Typiska återgångsförhållanden 96% för överspänning och 104% för underspänningsfunktion möjliggör en inställning nära högsta driftvärdet
 • Filter med olika frekvenskarakteristiker kan erhållas:
  - 50-60 Hz, brant
  - 150-180 Hz, brant
  - 16 2/3 Hz, flackt

Användning
RXEDK 2H är ett tid-över/underspänningsrelä med två mätsteg, som kankopplas om för över- eller underspänningsfunktioner oberoende av varandra. Steg 1 är omkopplingsbart för följande två tidskarakteristiker:
 • Konstanttidskarakteristik - där funktionstiden är oberoende av spänningsavvikelsen. Konstanttidsfördröjningen är inställbar från 50 ms till 16,1 s.
 • Inverttidskarakteristik - där funktionstiden är beroende av spänningsavvikelse från inställt värde (Se Fig. 1). Förhållandet mellan tid och spänning för denna karakteristik kan uttryckas enligt följande:


Överspänningsfunktion:

standard

16 2/3 Hz alternativ version

Underspänningsfunktion:

standard

16 2/3 Hz alternativ version

där k = inverttidskonstant
U1 = startvärde över/underspänning
U = funktionsvärde

Tidskarakteristikerna är oberoende av det inställbara värdet. Fördröjningstiden är inställbar mellan 50 ms och 16,1 s.

Steg 2 har en konstanttidskarakteristik med inställningen 30 ms till 10 s.

Tid-över/underspänningsreläer typ RXEDK 2H kan användas i ett antal tillämpningar som:

Nollpunktsspänningsskydd
Tidsfördröjt enfas relä används för att detektera förekomsten av jordfel i ett nät genom att detektera nollpunktsspänningen på en fastransformators öppna deltalindning eller i en nollpunktsspänningstransformator. Startsteget kan användas för att koppla bort selektivt skydd mot jordfelsströmmar.

Överspänningsskydd
För generatorskydd används ett överspänningsrelä för att detektera fel i spänningsregleringen. För transformatorer och överföringsledningar används överspänningsskydd ibland för att detektera onormalt höga spänningar. I dessa tillämpningar är det höga återgångsförhållandet viktigt.

Överslagsskydd
Ett momentant skydd anslutet till transformatorns lågspänningslindning detekterar den höga spänning som uppträder vid ett överslag från hög- till lågspänningssidan i transformatorn när lågspänningssidan inte är direktjordad.

Underspänningsskydd
Underspänningsskydd används för att koppla bort motorer vid låg systemspänning och förhindra problem med inkopplingsströmmar då spänningen återvänder. En enfasvariant inkopplad mellan två faser används för asynkronmaskiner medan en funktionsenhet för mätning av plusföljdsspänning används för synkronmaskiner.

Jordfelsskydd för stator
Med optimala filter för mätning av antingen överspänningens grundton eller underspänningens tredje överton.

Ladda ner

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  Försäljning: Kundservice Energi
  Service: Kraftsupport
  db0003db004281 c12573990068e57cc125730900291336