Världspremiär för procesställverket MNS iS

ABB:s nya procesställverk MNS iS erbjuder marknadens mest flexibla och kompletta program för skydd och övervakning av elmotorer. All funktionalitet är programmerbar och kan väljas valfritt i konventionellt eller avancerat utförande beroende på typ av motordrift.

Den mest påtagliga nyheten i MNS iS är att kraft och elektronik placerats i separata skåputrymmen. Det innebär att elektrikern och instrumentteknikern disponerar var sin del av ställverket och kan arbeta oberoende av varandra. Det blir också enklare att byta ut en startkopplargrupp eftersom alla inställningar finns i elektronikutrymmet och inte påverkas vid ett gruppbyte.

Den andra stora nyheten i MNS iS är den nya mätsensorn som ersätter den traditionella mättekniken med ström- och spänningstransformatorer. Den består av en högprecisionsshunt och en mikroprocessor och är integrerad i startkopplargruppens faser. Förutom ström och spänning mäter sensorn även fastemperaturen.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  seitp329 2e08addf1fb1e037c12570a50044bf9c