Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer?

Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet.

En allt kraftfullare satsning på förnyelsebar elproduktion samt ökad energieffektivitet innebär att dagens elsystem behöver genomgå betydande förändringar samtidigt som elkvalitén måste vara säker och tillförlitlig. Detta innebär att kondensatorer kommer att spela en allt viktigare roll i elnätet framöver.

Det finns idag elkvalitetshöjande apparater installerade på många ställen. Även om utrustningen är tillverkad för att minimera underhållsbehovet bör en viss tillsyn och kontroll göras med regelbundna intervall för att säkerställa att utrustningen fungerar som tänkt. För kompenseringsutrustning är det främst kapacitansmätning av kondensatorer och okulär inspektion som krävs.

Vi har idag en komplett samling av analyser och lösningar för kompenserings- och filterutrustningar. De flesta av dagens installationer är från början av 80-talet, vilket innebär att de bör kontrolleras mer regelbundet.

Vi kan erbjuda mätningar och analyser i tre steg

Steg 1 – Kapacitansmätning och kontroll av kondensatorbatterier

 • Uppmätning av kondensatorernas kapacitans för att kontrollera att ingen kondensator har tappat kapacitans sedan installationen.
 • Att med momentnyckel säkerställa att genomföringstoppar samt övriga elektriska anslutningar är åtdragna med korrekt moment.
 • Okulärbesiktning av nedsmutsning och eventuella skador
 • Kontroll av reläskyddsinställningar.
 • Protokoll som beskriver utrustningens status samt förslag till åtgärder.
Steg 2 – Enkel elkvalitetsanalys
 • Mätning av strömmar, spänningar och effekter (skenbar, aktiv och reaktiv) samt övertoner för att få en ögonblicksbild.
 • Analys av uppmätta värden.
 • Protokoll som beskriver installationens status samt förslag till åtgärder.
Steg 3 – Avancerad elkvalitetsanalys
 • Mätning av strömmar, spänningar och effekter (skenbar, aktiva och reaktiv) samt övertoner under cirka en vecka för att få med variationer.
 • Analys av uppmätta värden.
 • Protokoll som beskriver installationens status samt förslag till åtgärder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  db0003db002618 fecf3ee5972b9f76c1257be8003a741b