HVDC Light-stationen Shoreham ingår i 330 MW Cross Sound Cable-länken i USA.

HVDC Light

"HVDC Light är det mest intressanta systemet för elkraftöverföring som har utvecklats på flera årtionden."

HVDC Light® är en excellent kraftöverföringsteknik utvecklad för att överföra kraft under jord och under vatten samt även över långa avstånd. Tekniken erbjuder många miljöfördelar som "osynliga" kraftledningar, neutrala magnetfält, oljefria kablar och kompakta omriktarstationer.

HVDC Light® ökar tillgängligheten i näten och tekniken och tekniken ökar effektområdet HVDC ner till några få tiotals megawatt (MW). I det övre området når tekniken nu 1.200 MW och ± 500 kV.

Tekniken går snabbt att installera och ger ett alternativ till konventionella växelströmssystem och lokal kraftgenerering. Exempel på användningsområden:

 • Anslutning av vindkraftparker till nätet
 • Underjordiska kraftlänkar
 • Leverans av landström till öar samt till olje- och gasplattformar till havs
 • Anslutning av asynkrona nät
 • Kraftinmatning till stadskärnor
Stora krav ställ på nätbolagen att uppfylla elkonsumenternas krav på hög elkvalitet och konkurrenskraftiga priser på elförsörjning med låg miljöpåverkan. Utbyggnaden av överföringskapacitet för växelström är ofta begränsad av lokala stadsplaneringsföreskrifter och invånarnas oro för och motstånd mot installation av nya luftledningar.

Det är nu ekonomiskt möjligt att bygga ut överföringskapaciteten med underjordiska HVDC-kablar. Detta tillvägagångssätt inte bara minimerar miljöpåverkan utan förbättrar också kvaliteten på strömförsörjningen.
HVDC Light® introducerades 1997. Flera transmissionslänkar under jord och under vatten på upp till 400 MW är idag i kommersiell drift och fler byggs. Det första kommersiella projektet - Gotland HVDC Light - fyllde 10 år i november 2009 - läs mer om det här (eng).

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  Försäljning: Kundservice Energi
  Service: Kraftsupport

  Nedladdningar

  Se relaterade dokument och nedladdningar för:
  db0003db004333 c125739a0067cb49c1257267002a1a75