Aktivt hus
Redan idag kan ABB automatisera mycket i fastigheter, men nu utvecklar vi system som gör fastigheten till en aktiv del i ett smart elnät - ett aktivt hus.

Aktiva hus - en del av smarta elnät

ABB talar just nu mycket om Aktiva hus. Kärt barn har många namn brukar man säga. Är detta bara ännu en variant på Smarta hus eller Intelligenta hus? Inte om man får tro Ralf Späth som är ansvarig för affärsutveckling och bland annat jobbar med ABB:s satsning på infrastruktur.

I det här fallet handlar det om något mer sofistikerat. Det är en vidareutveckling av så kallade Smarta eller Intelligenta hus och handlar om byggnader och fastigheter som tar egna beslut grundade på information som huset har och information som det själv samlar in.

Ska vi nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen måste även byggnader och fastigheter bli en del av ett framtida smart elnät. I takt med att vi stoppar in mer förnybar energi i kraftgenereringen, främst vindkraft, uppstår nya utmaningar.
– Vi kan inte styra vinden. Vinden blåser inte alltid för fullt när vi som mest behöver den och då måste vi helt enkelt gå in och styra lasterna istället. Kan vi ge huset information om förutsättningarna så kan huset med hjälp av automationssystem ta en aktiv del i din och min vardag.

Styra laster
Byggnader och fastigheter har mycket stor betydelse i den framtida energiomställningen och de smarta elnäten, i Sverige och i resten av världen.
– Byggnader och fastigheter drar över 30% av vår totala energikonsumtion. Det är alltså en väldigt stor last som det är viktigt att vi kan styra och reglera. Inom industrin styrs och regleras det redan i stor utsträckning . Nu är även byggnads- och fastighetssektorn mogen för detta och framförallt finns ett behov och en stor potential.

Egentligen handlar det om att förflytta laster i tid, möjliggöra lokal generering samt lagra energi.
– När tillgången på ”grön el” är stor – när det till exempel blåser mycket eller solen skiner - ska du naturligtvis dra nytta av detta, i din aktiva fastighet. Genom att till exempel ladda elbilen lite extra och sänka temperaturen i frysen när solen skiner kan du när elpriset är högre och andelen miljöriktig el följaktligen är mindre stänga av frysen och använda den el som elbilen lagrat till det du behöver just då.

Förändrade marknadsmodeller
Det här innebär förstås en rad utmaningar och ställer krav på marknaden. Stoppar vi in mer automation och teknik för lokal generering och lagring kommer detta medföra vissa investeringskostnader. Ska de enskilda fastighetsägarna eller bostadsrättsinnehavarna få någon form av ”payback” för detta så är det en förutsättning att marknadsmodellerna förändras.
– Idag kostar elen för de absolut flesta konsumenterna lika mycket oberoende av när den förbrukas. I framtiden skulle elprisnivån kunna fungera lite mer som aktiemarknaden och du och miljön skulle då kunna vinna på att välja när du ska förbruka, lagra eller ev. sälja elen.

Hjärnan i det aktiva huset
Allt detta är något som spås bli verklighet inom en relativt snar framtid. Mycket av komponenterna finns redan idag men vi använder dem inte för att fungera ihop på det här sättet. ABB tittar just nu på en helt ny produkt eller ett helt nytt system. Systemet som kallas för HEMS, eller Home Energy Management System, kompletterar fastighetens automationssystem så att det inte bara underlättar för konsumenten genom att automatisera belysningen. Det är HEMS som gör det möjligt att integrera lokal energiproduktion, ha ett lokalt energilager - till exempel i form av fasta batterier eller en elbil - samt optimera energianvändningen och kostnaderna. Det är också HEMS som gör det möjligt att erbjuda nätkontrolltjänster för nätägaren, som då kan göra mer exakta prognoser för energibehovet.

– Via systemet kan du så att säga till exempel lägga en energiorder när du vill tvätta. Istället för en startknapp har man en färdigknapp på tvättmaskinen. Alltså, istället för att bestämma när tvättmaskinen ska starta ”säger” du till den när den ska vara färdig. Elleverantören får då veta när du vill att din tvätt ska vara klar och kan med hjälp av realtidsinformation om hur många andra som lägger samma beställning samtidigt och hur mycket det blåser bestämma om mer balanskraft måste till (det vill säga, ska de dra på mer vattenkraft eller ta mer kraft från t.ex. ett kolkraftverk) eller om man kan skjuta på starten av lasterna, dvs. maskinerna för att få en så jämn belastning på nätet som möjligt.

Anpassade marknadsmodeller måste alltså till och tekniken kompletteras, men aktiva hus som en del av smarta elnät är för ABB absolut ingen utopi utan något vi ser inom en snar framtid.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  db0003db004057 1f81c945cd40dd65c12577ed004a53c7