ABB kopplar samman världens mest avlägsna vindkraftpark med det tyska elnätet

ABB har till det tyska kraftbolaget transpower stromübertragungs gmbh (tidigare E.ON Netz GmbH) levererat kraftutrustning för att sammankoppla världens mest avlägsna havbaserade vindkraftpark med det tyska elnätet.

Vindkraftparken är belägen 100 kilometer utanför den tyska Nordsjökusten och är den mest avlägsna vindkraftparken i världen. Den förväntas sänka koldioxidutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton per år genom att ersätta generering från fossilt bränsle.

ABB kommer att ansluta den 400 megawatt (MW) stora vindkraftparken BARD Offshore 1 med sin kreativa och miljövänliga HVDC Light-kraftöverföringsteknik (högspänd likström), som ger operatörerna fullständig kontroll över kraftleveransen och ökar nätstabiliteten.

ABB:s enhet för HVDC i Ludvika ansvarar för systemkonstruktion inklusive design, leverans och installation av både den havsbaserade respektive den landplacerade strömriktarstationen. Sjö- och landkabelsystemen designas och levereras från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona. Sträckan med sjökabel i havet är 125 kilometer och sträckan med landkabel är 75 kilometer. Genom att lägga landkabel minimeras miljöpåverkan i känsliga naturområden.

Själva vindkraftparken är under uppbyggnad nu, men HVDC Light länken - alltså anslutningen mellan parken och elnätet på land - är redo att överföra kraft.

”Genom våra tidigare lyckade leveranser till havsplacerade plattformar för olja och gas, har vi kunnat bevisa fördelarna med HVDC Light. Nu får vi också möjlighet att göra detsamma i applikationen havsbaserad vindkraft”, säger Martin Gross, chef för division Power Systems i Sverige.Visste du att?

 • En bil släpper ut ca 3 ton koldioxid per år om den körs 1 500 mil. Det betyder att projektet reducerar koldioxidutsläppen motsvarande ca en halv miljon bilar.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  db0003db001874 3f8fde78973a11c2c1257610001eef95