HVDC och HVDC Light

HVDC (högspänd likström) är ett högeffektivt alternativ för att överföra stor kraft över långa avstånd och för speciella kraftöverföringstillämpningar.

Som en viktig möjliggörare i framtidens energisystem baserat på förnybara energikällor formar HVDC framtidens elnät.

Vårt erbjudande

Klassisk HVDC [en]

Klassisk HVDC [en]

Klassisk HVDC används huvudsakligen för överföring av stor kraft och för att koppla samman två punkter i ett kraftnät.

HVDC Light [en]

HVDC Light [en]

HVDC Light - osynlig kraftöverföring baserad på jordkabel.

Service [en]

Service [en]

ABB säkerställer service av projektet under hela livslängden. Uppgradering av an-läggningar från andra leveratörer erbjuds.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Dina inställningar:

  ABB-kontakt för Sverige

  Försäljning: Kundservice Energi
  Service: Kraftsupport

  Nedladdningar

  Se relaterade dokument och nedladdningar för:
  db0003db004333 c125739a0067cb49c1257267002a13bc