Säkra styrsystemet mot hackare

IT blir allt viktigare för industrin och med det följer ökade risker för virusattacker och obehörigt intrång. Därför växer behovet av ABB:s säkerhetslösningar.

Hoten mot styrsystem, framförallt system som övervakar industriprocesser, har ökat markant de senaste åren. Ett angrepp kan inte bara orsaka produktionsbortfall utan också skador på utrustning eller miljö vilket i sin tur kan hota anställda och även allmänheten.

Henrik Hallin och Peter AhlströmHenrik Hallin på ABB-enheten för styrsystemsservice, och Peter Ahlström, globalt produktansvarig på ABB för Cyber Security inom automationssystemet 800xA, rekommenderar ett skydd bestående av flera nivåer mot cyberattacker. ABB:s Cyber Security Fingerprint analyserar och prioriterar anläggningars skydd.


Det beror bland annat på industrins ökande användning av mobila och trådlösa lösningar, samt en mer standardiserad IT-infrastruktur. Det är trender som möjliggör effektivare arbetssätt, kostnadseffektiva lösningar och enklare informationsutbyte mellan system.

Men det ställer samtidigt högre krav på användare av automationssystem.
"De här trenderna påverkar industrin och vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder gällande tjänster inom området Cyber Security för industriella styrsystem", säger Henrik Hallin på ABB-enheten för styrsystemsservice." Det kan handla om att få hjälp med att komma igång med sitt säkerhetsarbete, att utvärdera ett påbörjat arbete eller om det finns ett behov av en samarbetspartner. Därför känns det bra att kunna erbjuda tjänster inom det här området."

En ny säkerhetstjänst
För ABB är området säkerhet högprioriterat. För att skydda industriprocesser mot exempelvis hackare och virusangrepp erbjuder ABB en ny tjänst – Cyber Security Fingerprint (CSF).

Det är ett kraftfullt verktyg för att analysera och prioritera en anläggnings skydd. Henrik Hallin berättar att intresset för tjänsten är stort och att den har köpts av företag både internationellt och i Sverige:
"Tjänsten är en form av tillståndskontroll som presenterar nuläget och föreslår en handlingsplan med åtgärder. Därtill kan vi erbjuda implementering av åtgärderna samt en mer kontinuerlig tillståndsövervakning."

Cyber Security gäller inte bara hackarattacker med målet att ta över kontrollsystem – det gäller också otillåten användning av systemet eller skydd mot skadlig kod som, medvetet eller omedvetet, kan spridas via USB-stickor eller epost.
"Våra egna produkter är utvecklade och testade för att vara säkra i sig själva, men vi har även processer för hur våra produkter och system ska konfigureras och slutligen levereras som en säker lösning", säger Peter Ahlström, globalt produktansvarig på ABB för Cyber Security inom automationssystemet 800xA.

Flera nivåer av skydd
ABB har dessutom ett samarbete med de etablerade företagen Industrial Defender och Crypzone vars övervaknings- respektive whitelistingprodukter är kompatibla med 800xA och även kan köpas via ABB.
"Risker finns alltid och en ultimat lösning finns inte, men vi rekommenderar att använda flera nivåer av skydd", säger Peter Ahlström.

Henrik Hallin fortsätter:
"CSF kontrollerar så att ett skydd bestående av flera olika nivåer är på plats. Ett väl fungerande skydd försvårar angrepp som kan leda till höga och onödiga kostnader. Att agera proaktivt mot cyberattacker är klokt då trenden knappast ser ut att vända framöver", avslutar han.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 1/2014

FAKTA

Cyber Security Fingerprint kan appliceras på de styrsystem som använder aktuella versioner av Windows operativsystem i såväl fysiska som virtuella maskiner. Tjänsten består av tre steg:
 1. Ett ”fingeravtryck” tas på det befintliga systemet för att identifiera styrkor och eventuella svagheter. Analys och tolkning av data sammanställs i en rapport, en lättöverskådlig riskprofil och rekommendationer för vad som ska göras för att få ett säkrare system, baserat på praxis inom ABB och industrin.
 2. Implementering av de åtgärder som identifierats i det första steget. Säkerhetsinställningar, riktlinjer och rutiner förstärks för att uppnå ett väl fungerande skydd i flera nivåer.
 3. Kontinuerlig tillståndsövervakning (Cyber Security Monitoring Service) för att upprätthålla ett säkert system i en snabb föränderlig miljö. ABB erbjuder även utbildning inom Cyber Security samt en kommunikationslösning för användarna (My Control System) där man kan logga in och få information om egna licenser, nya hot och testade tredjepartsuppdateringar från exempelvis Microsofts Windows och McAfees antivirus. ABB publicerar även bulletiner via My Control System som användarna kan hämta.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 f1dd071a14a1f680c1257c7f00291833