Tydligt förbättrad produktivitet hos Unibake med ABB Full Service

Varje dygn producerar Lantmännen Unibake i Örebro två miljoner korvbröd och hamburgerbröd till sina kunder. Fler kan det bli. Den totala maskineffektiviteten ökar märkbart och till det bidrar ABB-enheten Full Service® som svarar för underhållet.

Dygnet runt tillverkas deg och gräddas korvbröd och hamburgerbröd hos Lantmännen Unibake i Örebro.
"Sedan knappt två år tillbaka har vi lagt ut underhållet på ABB:s enhet Full Service. I samverkan med andra förändringar vi gjort har det lett till en tydligt förbättrad produktivitet", säger Erik Olsson, platschef för Lantmännen Unibakes båda bagerier i Örebro, där man bakar ”fast food” och kaffebröd.

Renodlat underhåll
Processbageriet ställer sina krav på maskinutrustning och maskinanvändning.
"För några år sedan började vi fundera på en förändring av underhållet. Vi ville ha en mer renodlad underhållsavdelning som i högre grad kunde fokusera på att analysera fel och leta grundorsaker till problem", berättar Erik Olsson.

Han såg paralleller till det förbättringsprogram enligt Lean som de drev i bageriet. Ordning och reda, ständiga förbättringar.
"ABB hade redan ett helt program för detta, så vi valde att teckna Full Service-avtal med dem."

Magnus Andersson och Andreas Hedström, ABB:s underhållstekniker på Unibake.Hos Lantmännen Unibake i Örebro har ABB fullt ansvar för underhållet genom fullservice-avtalet. Magnus Andersson, till vänster, och Andreas Hedström, två av ABB:s underhållstekniker, reparerar fel och analyserar felorsaker.


På hösten 2012 flyttade ABB in och tog över underhållsavdelningen med 16 underhållstekniker och lokaler. ABB:s sitechef Lars-Henrik Jansson förklarar att de, som vanligt med Full Service-avtalet, införde ett strukturerat underhåll med en rad processer som styrde upp säkerhetsarbete, underhåll, kundsamarbete och planering.
"Underhållsteknikerna fick utbildning för att förstå och träna olika delar. För detta och för annat har vi fullt stöd av ABB:s underhållskonsulter och experter i Full Serviceorganisationen", säger Lars-Henrik Jansson.

Erik Olsson konstaterar att det är positivt att se den kulturförändring som skett med ABB som huvudman för underhåll.
"Det är färre brandkårsutryckningar, och de går till botten med problemen och letar fram grundorsakerna till fel. Just påbörjat är nästa steg, ett närmare samarbete mellan operatörerna och underhållsteknikerna. Frågan vi ställer upp är vad våra operatörer kan göra för att minska det praktiska underhållsarbetet och ge ABB mer tid för orsaksanalyser. Syftet är att komma fram till ett förbättrat körsätt och inkludera det i vårt Lean-program. I det medverkar för övrigt också ABB i några av våra utvecklingsteam", säger Erik Olsson.

Effektivare underhåll
Bakprocessen pågår dag som natt i bageriet. Erik Olsson är nöjd och konstaterar att de med ABB:s Full Serviceavtal fått bättre underhåll till lägre kostnad.
"De åtgärdar betydligt fler grundorsaker till problem och haverier. Vi ser att de har effektiva arbetsmetoder – det ger resultat att arbeta metodiskt, följa upp och bedöma. Under 2013 genomförde Lantmännen Unibake i Örebro förändringar inom många områden och mer är på gång. Paketeringen ska förbättras med hjälp av nyinköpta ABB-robotar så att många tunga moment för operatörerna byggs bort. Vi ser redan en tydlig förbättring av tillgänglighet och andel prima produkter och räknar med ännu bättre resultat i framtiden", säger Erik Olsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Lantmännen Unibake i Örebro är ett av Europas största specialbagerier för korv- och hamburgerbröd. Här tillverkas årligen cirka 500 miljoner korvbröd och hamburgerbröd, under bland annat varumärket Korvbrödsbagarn. Merparten går till den svenska marknaden. Kunderna finns på konsumentmarknaden samt i restaurang och servicehandel. Lantmännen Unibakes bagerier i Örebro har cirka 200 anställda och ingår i Lantmännenkoncernen.

ABB har sedan september 2012 Full Service-avtal med Lantmännen Unibake i Örebro, med fullt ansvar för att utforma, planera, genomföra och sköta underhållet. Övergripande mål är att öka produktiviteten och minska underhållskostnaderna. ABB-enheten Full Service hos Lantmännen Unibake har 16 anställda.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Thomas Toth, ABB:s underhållstekniker på Lantmännen Unibake.
  Ett viktigt inslag när ABB:s affärsenhet Full Service flyttar in hos kund är att skapa Ordning & Reda. Det är enkelt för ABB:s Thomas Toth att hitta och välja rätt smörjolja i deras oljeförråd hos Lantmännen Unibake i Örebro.
  seitp202 ea42b25d04a29804c1257cc5003292e7