Tryggt med robotservice

På Hallandsägg finns ännu bara en robot. Ändå är företaget ett bra exempel på fördelarna med att ha ett serviceavtal.

När ABB uppmärksammas i media handlar det ofta om miljonaffärer. Men även kunder som bara har en mindre andel ABB-utrustning i sin produktion är en viktig del av ABB:s kundbas. I den gruppen är möjligheten att teckna serviceavtal en uppskattad tjänst och en växande marknad för ABB.

"Att diskutera ett serviceavtal gör att kunden måste börja fundera på hur bråttom det är när produktionen står stilla. Vad kostar en timmes eller ett dygns stopp?" säger Ove Lundell, säljare på ABB.

Hallandsägg i Falkenberg investerade för tre år sedan i en ny paketeringsanläggning. I utrustningen ingick en begagnad ABB-robot av modell IRB 6400R.

Lennart Saethe från ABB och bröderna Jonas och Peter Larsson på Hallandsägg.ABB:s tekniker Lennart Saethe (till vänster) är snabbt på plats i Falkenberg om roboten behöver service, vilket uppskattas av bröderna Jonas och Peter Larsson på familjeföretaget Hallandsägg.


Plastar och staplar
Roboten finns i slutet av produktionskedjan och ser till att äggkartongerna plastas in och staplas på pall. Ett monotont och slitsamt arbete som de anställda nu slipper.

De föregående momenten består i korthet av att en Easy Lift först lyfter upp plastbackar om 30 ägg på bandet. Nästa station är knäckdetektorn som genom att knacka kontrollerar om ägget är helt. Vid smutsdetektorn kontrollerar fyra kameror att äggen är tillräckligt rena. Därefter kommer en vågstation som sorterar äggen i tre banor efter viktklass.

Innan paketeringen hinner äggen också passera en bläckstråleskrivare som förser dem med producentkod och därefter en genomlysning (så att det inte finns någon oestetisk blodfläck i ägget).

Hela kedjan har fungerat bra. Men för två år sedan gick företaget som levererat anläggningen i konkurs.
"Då blev jag lite orolig. Vart skulle jag nu vända mig om vi fick problem med roboten? Jag kontaktade ABB för att kolla vad de kunde göra", säger Peter Larsson, produktionschef i familjeföretaget.

Kontakten genom ABB:s tekniker Nitte Thannan ledde till ett tvåårigt serviceavtal som inleddes med en grundservice.
"Att roboten har en god status är positivt för driftsäkerheten", säger Lennart Saethe, även han tekniker på ABB.

Planerar för en ny robot
På Hallandsägg har man haft nytta av avtalet. Till exempel när det behövdes en tekniker för omprogrammering med mera.
"Det tog inte många timmar och det är en trygghet att veta att vi får hjälp om något går sönder. Vi är ju beroende av att det går snabbt, så att inte produktionen kommer efter", säger Peter Larsson.

Enligt planerna ska även Easy Liften på Hallandsägg till sommaren ersättas av en robot. Ett hett alternativ är ytterligare en IRB 6400R. Plus ett serviceavtal.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2012

FAKTA

Hallandsägg är ett familjeföretag med 15 anställda som varje vecka paketerar cirka två miljoner ägg. Företaget äger tillsammans med sju andra packerier varumärket Stjärnägg som har ungefär 40 procent av den svenska marknaden.

ABB:s serviceavtal ska genom underhåll och snabba reparationer ge kunder maximal nytta av sina ABB-produkter.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 e3a3693f16e95a96c1257a1c003024ae