ABB med samarbetspartners utvecklar smart elnät på Gotland

Projektet Smart Grid Gotland har beviljats 23 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Därmed kan ett världsunikt storskaligt demonstrationsprojekt för framtidens smarta elnät börja byggas.

Projektet Smart Grid Gotland pågår 2012 till 2015 och drivs som ett samarbete mellan ABB, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Gotlands Energi (GEAB), KTH och Telvent. Stödet från Energimyndigheten är en del av en större projektbudget där även ett betydande finansieringsstöd från EU beräknas ingå.

"Projektet ska visa hur ett befintligt eldistributionsnät kan uppgraderas för att hantera stora mängder vindkraftsproduktion. För berörda elkunder på Gotland kan projektet betyda bättre elkvalitet och en möjlighet att sänka sina elkostnader genom att anpassa sin elanvändning efter tillgång på billig el, från till exempel vindkraft", säger projektledaren Håkan Gustafsson på Vattenfall.

Byggandet av det smarta nätet är planerat att ske i ett område öster om Visby där det finns ett vindkraftverk och ett distributionsnät som GEAB ställt till förfogande. Man hoppas få med ett trettiotal industrier och lantbruk i projektet, liksom 2 000 frivilliga hushåll. Dessa stora och små konsumenter kommer att få signaler om pris på el och kan då anpassa sin förbrukning därefter. Elkonsumenterna ska enligt planen involveras i projektet under 2013.

"Vi planerar också att bygga två miljöanpassade transformatorstationer, ett energilager med ett batteri som ska kunna leverera 3,6 megawatt el under 5 minuter samt skydds- och styrutrustning vilket är tänkt att vara på plats under 2014. Projektet omfattar också ett Smart Grid Lab som beräknas stå klart sommaren 2013. Det blir en forskningsplattform baserad på ett datasystem som ska ta in en mängd data från det uppgraderade befintliga nätet och som sedan lagras och analyseras", säger Hans Gleimar, ABB:s projektledare i Smart Grid Gotland.

Framtida elsystem
Det nuvarande svenska elnätet designades under 1900-talets andra hälft för att transportera el från ett antal stora vatten- och kärnkraftverk ut till konsumenter i hela landet. I ett framtida elsystem kommer en större andel av elproduktionen att vara småskalig vindkraft och solenergi som ansluts lokalt ute på distributionsnäten nära elkunderna.

Dagens elnät är inte anpassade efter det nya mönstret. Smart Grid Gotland blir ett exempel på hur man kan anpassa ett befintligt elnät till moderna förhållanden. Det här är en av pusselbitarna i utvecklingen mot ett modernt hållbart samhälle. Smart Grid Gotland är ett viktigt steg i den utvecklingen.

"Gotlands energisystem liknar redan idag ett framtida energisystem med en stor andel förnybar energi. Detta gör att forskning och utveckling på Gotland lätt kan skalas upp och användas i flera delar av Sverige eller internationellt", säger Håkan Gustafsson.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Hans Gleimar, projektledare
Tel. 0730-70 22 80
hans.gleimar@se.abb.com
.
Christine Gunnarsson, presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 db4c66afd1105c0ac1257a1e004afd5f