Automation med precision

När sågverket NK Lundströms satsade på vidareförädling behövdes ett automationssystem. Valet föll på ABB:s AC500.

NK Lundströms ligger i Tväråbäck i Vännäs kommun i Västerbotten. 2007 beslutade sig sågverket för att satsa på mer specialhyvlat virke och en snabbare produktionsprocess.

Det ledde till en stor ombyggnad av hyvleri, utlastning, ströläggning och bandning. Bland annat byttes alla transportbanor och för att styra de nya produktionslinjerna valde man ABB:s PLC-system, AC500.

Fyra AC500 installerades, två i hyvleriet och två där virket ströläggs, bandas och plastas in.
"Det var en av de allra första installationerna av AC500, modellen hade just kommit ut på marknaden", säger Kent Roger Eriksson, elansvarig hos NK Lundströms.

Styrningen i ett effektivt sågverk är a och o och kräver en kraftfull PLC.Styrningen i ett effektivt sågverk är a och o. Det kräver en kraftfull PLC som håller koll på allt från lyftar och frekvensomriktare till transportband och styrcylindrar.


Tack vare satsningen på en vidareförädling av virket har andelen specialhyvlat virke ökat till cirka 40 procent.
"Vi hade nått taket med vår förra anläggning. Genom att vi nu har höjt effektiviteten och snabbat upp processen i hyvleriet kan vi också ta åt oss mer beställningar. Samtidigt har vi fått ett mer överskådligt och lättarbetat system med hög tillgänglighet", säger Kent Roger Eriksson.

Distribuerad I/O
Operatörerna kan styra hela processen i hyvleriet från var och en av de totalt sju operatörspaneler som är inkopplade på nätverket.
"Genom distribuerade I/O kan vi dessutom dela upp styrskåpen så att kabelvägarna inte blir långa", säger Erik Algotsson från YIT i Umeå som har programmerat och driftsatt anläggningen.

Efter hyveln sorteras, ströläggs, bandas och plastas virket för leverans. Här finns två PLC:er. Den ena styr, efter kundorder, sorteringsbanor, paketläggare och ströläggning medan den andra sköter bandning och inplastning av virket.

NK Lundströms valde också PLC-systemet AC500 för att det kan växa med verksamheten.
"Vi ville satsa på ett automationssystem som var utbyggbart, öppet och framtidssäkrat, därför valde vi ABB. Då fick vi också anläggningen som vi ville ha den", säger Kent Roger Eriksson.

AC500 har en kraftfull processor vilket behövs när processerna ska trimmas. Hundradelar av en sekund kan göra stor skillnad i ett system som ska styra allt från lyftar och frekvensomriktare till transportband och styrcylindrar som höjer, sänker och vänder plankorna.

"Vid staplingen av de hyvlade brädorna i buntar måste det vara jämnt mellanrum mellan brädorna på sorteringsbanan för att staplingen ska fungera bra. Genom att ändra tidsinställningen från 0,20 sekunders intervall till 0,18 sekunder fick vi både jämnare mellanrum och kunde öka hastigheten markant", säger Erik Algotsson.

Han fortsätter:
"Det här exemplet visar att när man väl identifierat var i processen man kan tjäna tid och öka hastigheten så är det lätt att göra ändringar online i AC500. Detta utan att störa övrig produktion."

Fungerar prickfritt
Sedan installationen av AC500 har anläggningen fungerat helt prickfritt, år efter år.
"Det är ett mycket driftsäkert system. Speciellt med tanke på att PLC:erna här arbetar i en tuff miljö med mycket vibrationer och damm, samtidigt som vattenånga sprutas in i vissa delar av byggnaden för att binda dammet. Under de år som gått sedan driftsättningen har vi aldrig behövt sätt in en enda reservdel", tillägger Erik Algotsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 1/2013

FAKTA

NK Lundströms Trävaror är ett gammalt familjeföretag som grundades 1931 av Nils K Lundström. Företaget utgör en hel produktionskedja från skog till leveransfärdiga, oftast kundspecifika, sågade eller hyvlade trävaror. Produkterna levereras till europeiska och asiatiska möbel-, fönster- och golvindustrier.

ABB har levererat fyra AC500 PLC-system.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ABB:s AC500 är ett mycket driftsäkert system, säger Erik Algotsson från YIT.
  ABB:s AC500 är ett mycket driftsäkert system, säger Erik Algotsson från YIT.
  seitp202 d94b0ca51f5967e4c1257b02003953d9