Högspänd effektivitet i Ludvika

Med egen teknik och förkortade ledtider har ABB mer än halverat produktionstiderna vid företagets fabrik för högspänningsbrytare i Ludvika.

ABB:s enhetschef Pia Brantgärde-Linder är nöjd med resultatet.
"Vi har kortat ledtiderna i produktionen genom att fokusera på värdeskapande aktiviteter i flödet och ta bort slöseri. Våra korta ledtider hjälper oss att leva upp till våra kunders krav på leveranstid. Det är ett fantastiskt fint projekt", säger hon.

Vid fabriken tillverkas högspänningsbrytaren som är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem. Tidigare producerades komponenter till högspänningsbrytarna i andra delar av Sverige samt i Kina och Indien. Ett nära samarbete mellan utveckling och produktion samt fokus på effektiva flöden har gjort att produktionen av en komplett brytare, ”från ax till limpa”, nu sker i en toppmodern anläggning i Ludvika.

Hög automation och bra flöde i ABB:s brytarfabrik i Ludvika. Här tillverkas högspänningsbrytaren som är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem.


På så vis har även transporter och lagerytor minimerats. Ett exempel är flytten av tillverkningen av brytarkammardetaljer (strömbanor) som tidigare låg i Grängesberg i Bergslagen. Nu har robotceller i Ludvika tagit över det tunga manuella arbetet.
"Robotarna används för att forma kopparrören som är en unik konstruktion för att framställa den här typen av komponenter", säger Pia Brantgärde-Linder.

Flytt från Asien
Ett annat exempel är att montaget av manöverdon för kontroll och styrning flyttats till Sverige från låglöneländer i Asien. Automationsgraden och flödet i hela fabriken är viktigt för att kunna konkurrera med tillverkning i Asien, förklarar Pia Brantgärde-Linder:
"Vi har fortfarande montörer som sköter vissa moment, men koncentrationen på flödet har gett bra utdelning. Genom att arbeta mycket med utformningen av komponenterna, verktygen och arbetsplatserna har vi lyckats reducera produktionstiden av de nya manöverdonen till 1 timme och 15 min, från tidigare cirka 8 timmar."

Investeringarna har kostat många miljoner men ger också möjlighet att satsa ännu mer på nya produkter.
"Fokus på forskning och utveckling har gjort det möjligt att ta fram världens första brytare med koldioxid som brytmedium istället för att använda SF6-gas", säger Pia Brantgärde-Linder.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta
High Voltage Breakers är en affärsenhet inom ABB-divisionen Power Products. Där tillverkas och utvecklas högspänningsbrytare för kraftsystem inom växel- och likström. Exporten går till alla delar av världen. Omsättningen är cirka två miljarder kronor och antal anställda omkring 400.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ABB:s affärsenhet High Voltage Breakers
  Vid ABB:s affärsenhet High Voltage Breakers tillverkas och utvecklas högspänningsbrytare för kraftsystem inom växel- och likström.
  seitp202 d885da32daa71de4c1257ceb00258d78