ABB i Ludvika och Karlskrona tar hem kraftöverföringsorder värd 550 miljoner dollar från irländsk nätoperatör

Kraftlänk mellan Irland och Storbritannien ska förbättra tillförlitligheten i nätet och säkra tillförseln av el. En av de största orderna i industri-Sverige under 2000-talet.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 550 miljoner dollar för att sammankoppla de irländska och brittiska elnäten med hjälp av teknik som kommer att förbättra tillförlitligheten och säkra eltillförseln i respektive land. Lösningen kommer också möjliggöra en utvidgning av Irlands vindkraftskapacitet.

Det irländska transmissionsbolaget Eirgrid har beställt ett transmissionssystem för 500 megawatt som använder HVDC Light (high-voltage direct current), en ABB-teknik med miljöfördelar såsom neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar, låga elförluster och kompakta strömriktarstationer. Lösningen erbjuder också funktioner såsom ”black start”, vilken gör det möjligt att återställa krafttillförseln efter en ”blackout” utan hjälp av externa energikällor.

”Vi ser fram emot att få samarbeta med Eirgrid i detta projekt”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB:s HVDC Light-teknik kommer att höja stabiliteten i såväl det irländska som det brittiska transmissionsnätet och dessutom utvidga kapaciteten för användningen av förnybar energi.”

Kraftöverföringslänken ska gå under vatten i 186 kilometer och under jord i 70 kilometer, med minimal miljöpåverkan. De enda synliga delarna kommer att vara strömriktarstationerna i vardera änden som konverterar växelström till likström och tillbaka. Kabeln kommer att vara inkapslad i sprutad polymerisolering vilket ger kabeln den styrka och flexibilitet som krävs för att klara av de svåra förhållandena i Irländska sjön.

”ABB:s teknik för HVDC Light är möjliggöraren för att använda vindkraft i högre utsträckning och på så sätt bidra till en bättre miljö. Vi är mycket glada över ordern och över att vår teknik kan bidra till nyttjandet av förnyelsebara energikällor”, säger Per Haugland, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.

Med 200 kV kommer detta att bli den HVDC Light-länk med högst spänning som använder denna typ av kabel. Den högre spänningen möjliggör en överföringskapacitet på 500 MW, den högsta någonsin för en HVDC Light-jordkabel. ABB ansvarar för systemkonstruktion inklusive konstruktion, leverans och installation av jord- och sjökablarna samt båda strömriktarstationerna. Systemet beräknas vara färdigt för drift i september 2012.

Irland planerar att utvidga vindkraftsgenereringen och denna länk, mellan norra Dublin och Wales, kommer att säkerställa att det är möjligt att importera kraft om det krävs när det inte blåser och exportera kraft till Storbritannien när ett överskott genereras.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. På bilden testas ventiler till ett annat projekt som är under leverans
  Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. På bilden testas ventiler till ett annat projekt som är under leverans

  Kontakta oss

  Sidinformation
  seitp222 d53f6314898a44f9c125758500548ffb