En optimal lösning på Control Products

En ny säkerhets-PLC från ABB blev lösningen när den egna affärsenheten Control Products ville utveckla tillverkningen av tryckknappar. På köpet minskade kablaget med en kilometer.

Maskinen hade framställt 30 miljoner kontaktblock sedan den installerades 1998. Det gamla PLC-systemet fungerade fortfarande, men kunde inte optimeras. Reservdelar tillverkades inte längre och det gick inte att göra programändringar i dagens PC-miljöer.

I samarbete mellan ABB och automationsföretaget LÅ-konsult AB i Hallstahammar valdes ABB:s PLC-system AC500-Safety med inbyggd säkerhet.
"ABB satsar på tryckknappar och har bytt styrsystemet, men även fibersensorer, alla givare och ventiler", förklarar John Persson som är produktionsutvecklare av tryckknappar på Control Products.

Viktor Öhlén och John Persson har haft ett gott samarbete. Båda menar att ABB AC500-Safety är ett framtidssäkert koncept och tipsar den som byter styrsystem och har möjlighet att integrera säkerheten att ta tillfället.


Satsar på säkerhet
Uppgradering till säkrare system och maskiner är i fokus både inom och utanför ABB. AC500-Safety är designat för komplexa maskinstyrningar. För att förenkla för operatören har säkerheten integrerats.

Det blir lättare att hitta fel när de olika säkerhetszonerna hanteras individuellt. Om en nödstopp är intryckt, kan operatören direkt se vilken.
"Tidigare kopplades den externa hårdvaran med kablar och reläer. Om man nu vill lägga till en nödstopp kan man enkelt koppla in den på en ledig ingång. Systemet är lättare att uppgradera och bygga ut", säger Viktor Öhlén som är programmerare och elkonstruktör på LÅ-Konsult. Han är den som har konstruerat om styrsystem, panel och säkerhet i maskinen, samt tagit fram dokumentation och programvara.

Allt montage sker innanför grindar. Här finns klämrisker och högspänning, men operatören ska kunna lita på att säkerheten fungerar. Mekaniken är oförändrad, men säkerheten är förbättrad i styrsystemet.

När operatören öppnar en grind finns nu en givare som håller koll på att tryckluften försvinner.
"Den absolut största fördelen med AC500 säkerhets-PLC är att det är en och samma mjukvara. Du behöver bara göra en konfiguration av systemet. Det är samma gränssnitt i säkerhets-PLC som i vanliga PLC. Det var ett litet steg att lyfta in säkerheten i maskinen", tycker Viktor Öhlén.

Maskinen har onekligen fått ett lyft. Nya ventilramper har minskat kablaget med en kilometer. Alla givare har kopplats till decentraliserade ProfiNet-enheter med M8-kontakter.

Flexibel tillverkning
Två tydliga 27-tumsskärmar monterade på var sida om operatörens arbetsplats har ersatt den gamla textdisplayen. Här visas produktionsstatistik och larminformation som tydliga översiktsbilder.
"I den nya panelen är produktionsuppföljningen utvecklad. Du ser cykeltider och har större möjlighet att optimera, du kan även se felorsakerna i de två skärmarna och exakt vilken givare som inte är i rätt läge", säger John.

Snabb idrifttagning
Innan mjukvaran byggdes filmades och dokumenterades maskinens funktioner.
"Eftersom det är en fungerande maskin kunde vi se hur alla mekaniska sekvensdelar skulle fungera på bästa sätt. På så sätt fick vi en kortare idrifttagning, maskinen stod stilla i drygt två veckor", säger Viktor som valde att programmera i strukturerad text, eftersom det blir mer kompakt och överskådligt.

Efter ombyggnationen och bytet till ABB AC500-Safety kan John Persson och hans kollegor på Control Products fortsätta förbättringsarbetet.
"Om man byter styrsystem och har möjlighet att integrera säkerheten ska man göra det", tipsar John Persson och Viktor Öhlén instämmer:
"Säkerhets-PLC är ett framtidssäkert koncept."

För mer information:www.abb.se/PLC

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

AC500-Safety
En PLC är en programmerbar enhet för styrning och övervakning av maskiner och applikationer.

ABB:s nya säkerhets-PLC integreras sömlöst till den beprövade automationsplattformen AC500. AC500-Safety är ett säkerhetssystem som är designat för att uppfylla maskindirektivet. Med den nya säkerhets-PLC:n uppnår ABB den högsta säkerhetsnivån SIL3 (Safety Integrity Level) och PLe (Performance Level ). AC500-Safety används som ett säkerhetssystem i maskiner där det inte är möjligt att bygga bort farliga moment för personer, maskiner och omgivning.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  En ny säkerhets-PLC från ABB blev lösningen när Control Products ville utveckla tillverkningen av tryckknappar. På köpet minskade kablaget med en kilometer.
  seitp202 d42c80282aff6a44c1257cda0032cc49