Bättre kontroll på Akzo Nobel

Bättre översikt, tydligare information och frigjord tid för operatörerna. Det har Akzo Nobel i Örnsköldsvik uppnått efter att ha installerat ett utökat kontrollrum med hjälp av ABB.

Akzo Nobel producerar varje år tusentals ton av ett cellulosabaserat vitt pulver med mycket speciella egenskaper. Produkten heter Bermocoll och används främst som konsistensgivare i vattenbaserad målarfärg samt i byggprodukter såsom spackel och kakelfix.

Processen är komplex för att få fram rätt egenskaper såsom förtjockning, vattenretention och vidhäftning på slutprodukten. Det krävs en mängd steg innan det vita pulvret är färdigt att paketeras och exporteras. Hela 97 procent går på export och Bermocoll är efterfrågat i hela världen.
"Vi säljer allt och produktionen har ökat konstant med undantag av finanskrisen 2008. I år (2011) producerades 27 000 ton av cirka hundra olika kvalitéer och blandningar", berättar Robert Lundwall som är teknikchef på Akzo Nobel Functional Chemicals i Domsjö utanför Örnsköldsvik.

Jörgen Karlsson från ABB och systemingenjör Thomas ElfvingJörgen Karlsson från ABB (till vänster) och systemingenjör Thomas Elfving vid processutrustning på Akzo Nobel. Miljön är explosiv och brandfarlig och därför säkerhetsklassad.


Tillverkningen av cellulosaderivatet sker satsvis i reaktorer där cellulosan reagerar med etylenoxid, etylklorid och metylklorid. För att ha uppsikt över tillverkningslinjerna finns reaktoroperatörer som ska vara ”dirigenterna” i skiftlagets arbete.
"Här fanns det tidigare problem. Det var för många larm och reaktoroperatörerna fick sitta och trycka på en mängd knappar för att få tyst på systemet", förklarar Robert Lundwall.

Detta är inte unikt för Akzo Nobel utan snarare ett generellt problem för operatörer inom processindustrin. De ska helt enkelt ha koll på för många saker. Projektet på Akzo Nobel initierades bland annat för att komma till rätta med onödiga störningar som låste reaktoroperatörerna vid sin plats.

Processingenjör, operatör, systemingenjör och ABB involverades för att effektivisera tillverkningsprocessen. Det har bland annat inneburit en investering i den 800 xA-baserade kontrollrumsutrustningen EOW-x (Extended Operator Workplace). De tre 52 tum stora operatörsskärmarna, och sex mindre skärmar, ger en mycket bättre summering av processen för en bättre kvalitetsstyrning.

Reaktoroperatören har fått översiktsbilder istället för stora mängder med detaljbilder på varje del i processen. Dessutom kan operatören styra objekt på alla dessa skärmar från ett och samma tangentbord.
"Det var ett styvt arbete att konvertera alla gamla bilder till det nya bildformatet 16/9. Över tre hundra bilder har gjorts om", säger systemingenjör Thomas Elfving. "Tack vare EOW-x kan även delar av produktionen automatiserats. Till exempel sköts utkörningen av återvunna gaser från processen utan operatörens medverkan".

Det frigör värdefull tid för operatören att göra viktigare saker under sin arbetstid.
"Det ger större möjlighet till proaktivitet. Det har också blivit en tydligare larmprioritet. Istället för att reagera på larm kan operatören nu möta larmsituationer innan de uppstår", förklarar Thomas Elfving och får medhåll av Robert Lundwall:
"Operatörerna tycker att informationen är tydligare och att skärmarna ger en bra översikt", säger han. ABB:s Jörgen Karlsson säger att många processindustrier skulle ha nytta av bättre kontrollutrustning:

"System 800xA med EOW-x sätter operatören i fokus genom en kombination av ergonomi, processöversikt och tillgång till information. Jag är övertygad om att det ger såväl ökad produktivitet som ökad anläggningssäkerhet vilket Akzo Nobel redan har kunnat konstatera."

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

FAKTA

Akzo Nobel är ett ledande industriföretag i världen med sextio tusen anställda. Produkterna består av ett brett utbud av färger och specialkemikalier. På Akzo Nobel Functional Chemicals AB i Örnsköldsvik arbetar 125 personer. Fabriken ligger i Domsjö industriområde där det också ligger en rad andra fabriker. Verksamheterna är integrerade där vatten, ånga och biorening delas mellan de olika fabrikerna.

ABB levererade en komplett kontrollrumslösning EOW-x samt tjänster för kontrollrumslayout för att finna bästa placeringen, montage av EOW-x, driftsättning, utbildning och stöttning i framtagande av översiktsbilder med smarta presentationselement.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 ce96a6b8abe9acf3c12579e20045651e