Isbildning - då behövs station med vinterrock

Som skydd för snödrev och isbildning får rotorbladen på vindkraftverken på Uljabuouda fjäll nyutvecklade värmeelement – och transformatorstationen är en Urban från ABB med all utrustning inomhus.

Fjället Uljabuouda ligger några mil från Arjeplog och där, 800 meter över havet, bygger Skellefteå Kraft Sveriges kanske mest vindpinade vindkraftpark.

– Vi bygger Sveriges första vindkraftpark i arktiskt klimat, med kraftig isbildning, hårda vindar och besvärliga snödrev, berättar Roger Magnusson, projektledare för el– och kontrollutrustning på Skellefteå Kraft.


Fyra av de tio vindkraftverken på Uljabuoudafjället har rests under sommaren 2009. Vardera verket har effekten 3 MW och totalhöjden 125 meter.

Klimatet kräver sina speciella arrangemang. Vindkraftverkens rotorblad utrustas med värmeelement för att kunna klara nedisningen. För anläggningens transformatorstation som ligger mitt uppe på fjället valde Skellefteå Kraft naturligt nog en inomhusstation.
– Vi valde bland flera leverantörer men stannade för ABB, bland annat för att vi ville ha en stor och erfaren aktör till detta projekt, säger Roger Magnusson

Extremt klimat
Hösten 2008 satte ABB:s projektledare Michael Thudin igång arbetet med en Urbanstation för extremt tufft klimat. Transformator 22/153 kV, ställverk 24 kV, ställverk 170 kV, Combinedbrytare, allt inomhus.
– Stationen är stor – tio meter hög och säkert 20 meter lång. Den rymmer inte bara transformator och ställverk utan också kontrollrum för övervakningen av elledningar och snurror, säger Michael Thudin.

Roger Magnusson förklarar att stationen är vanlig men ändå lite ovanlig.
– Här i Norrland ligger driftspänningen så högt, eftersom vi har så mycket produktion här, så konstruktionsspänningen måste vara 170 kV.

– Med tanke på tidplanen, den enda smala vägen för alla transporter och snön så har entreprenörerna gjort ett fantastiskt arbete och ställt upp otroligt bra, säger Roger Magnusson.

Till Uljabuouda har ABB som totalentreprenör levererat och idrifttagit en Urbanstation med fasad i mörkt material, anpassad för fjällmiljö. Den har 24 kV–ställverk med tre inkommande fack, 170 kV–ställverk, 22/153 kV transformator samt kontrollutrustning.

Fakta Uljabuouda vindkraftpark
På fjället Uljabuouda anlägger Skellefteå Kraft en vindkraftpark, den första som byggs i fjällmiljö och arktiskt klimat i Sverige. Parkens tio vindkraftverk har vardera effekten 3 MW och de beräknas årligen producera 80 GWh när alla tio är driftsatta år 2010. Skellefteå Kraft äger och planerar, utöver Uljabuouda, fyra vindkraftanläggningar. Bland dem finns planer på en med 100 vindkraftverk i Blaiken.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Många möten på fjället har det blivit under Uljabuoudaprojektets gång. I februari träffades Anders Krondahl, el– och kontrollansvarig konstruktör ABB, Roger Magnusson, delprojektledare Skellefteå Kraft (i mitten), och Michael Thudin, projektledare ABB.
  Många möten på fjället har det blivit under Uljabuoudaprojektets gång. I februari träffades Anders Krondahl, el– och kontrollansvarig konstruktör ABB, Roger Magnusson, delprojektledare Skellefteå Kraft (i mitten), och Michael Thudin, projektledare ABB.
  seitp202 cde5eb0f7d2d1557c12576d900335f4a