Lyckad elkraftleverans till Skånes största kraftvärmeverk

Efter år av planering och bygge är Kraftringens kraftvärmeverk i Skåne färdigt. Biobränsle ska producera el och fjärrvärme till 50 000 hushåll. Elkrafttekniken i verket står ABB för.

Örtoftaverket blir ett av Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.
”För Kraftringen är detta ett nyckelprojekt för vårt arbete med att skapa hållbar energi och tillväxt”, säger koncernchef Sylvia Michel.

”Vi eldar med flis där merparten är skogsavfall, returträ och lite torv”, säger verkets projektkommunikatör, Christina Fröjd.

Speciellt nöjd är man på verket med den höga verkningsgraden – 100 procent.
”I rökgaskondenseringsanläggningen kramar vi den sista energin, 15 MW, ur bränslet”, säger Christina Fröjd.

Bakom Kraftringen ligger de fyra ägarkommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.
”ABB var den här gången det företag som lämnat det mest fördelaktiga budet vad det gäller prestanda och pris. I kraftpaketet låg bland annat tre ställverk, tolv transformatorer och en reservkraftanläggning”, säger Bengt Andersson, Kraftringens projektledare för el- och kontrollutrustning.

Här är Uno Jönsson från ABB och Bengt Andersson från Kraftringen.ABB har varit med från början i byggandet av Örtoftaverket. Här är Uno Jönsson från ABB och Bengt Andersson från Kraftringen.


ABB var med i bygget från början.
”Vi ville ha spänning till anläggningen så fort som möjligt. ABB var på plats i princip så fort väggarna stod upp”, säger Bengt Andersson.

”Det blev den stora utmaningen för oss. Montagetiden var kort eftersom det var en ständig kapplöpning mellan oss och byggarna, men samarbetet var bra och vi höll den planerade sluttidpunkten. Elkraftleveransen från ABB innebar allt från beräkningar och dokumentation till montage och provning av krafttekniken i verket, det vill säga leverans av en driftklar kraftanläggning”, säger Carl-Gustav Larsson, projektledare på ABB-enheten Substations.

Eftersom Kraftringen ville spara utrymme, samtidigt som de värderade drift- och personsäkerheten högt, valde de ett gasisolerat 130 kV:s ställverk av typen ELK 04. I somras, den 3 juli, spänningssattes ställverket.
”Ett spännande (!) ögonblick”, säger Bengt Andersson.

”Här finns gott om produkter och lösningar från ABB. Utöver elkrafttekniken finns här även styrsystem 800xA, som är hjärtat i själva processen. Samarbetet mellan Kraftringen och ABB har fungerat bra”, säger Uno Jönsson, säljare på ABB, när vi vandrar igenom lokalerna där färgen knappt torkat på väggarna.

”Jag är mycket nöjd med leveransen”, säger Bengt Andersson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Örtoftaverket är Kraftringens stora bioeldade kraftvärmeverk utanför Eslöv. Fjärrvärme produceras till cirka 50 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma, samt el motsvarande hela behovet i Eslöv. Värmeproduktionen är 500 GWh/ år, elproduktion 220 GWh/år. Effekt: värme 72 MW och ytterligare 16 MW efter rökgaskondensering, samt 38 MW el. Bränsleförbrukning/år: 310 000 ton (200 000 ton skogsbränsle, 70 000 ton returträ, 40 000 ton torv). Investering cirka 1,8 miljarder kronor. Anläggningen i full drift från 31 mars 2014.

ABB har levererat följande kraftteknik: Dessutom har ABB levererat:

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Örtoftaverket
  Örtoftaverket kommer till att börja med få bränsle från närområdet via 50 lastbilar dagligen, men från 2016 kommer en tredjedel att tas in via järnväg.
  seitp202 ca5412f7e3b2c4aec1257cba00349b4d