ABB hjälper Sapa Heat Transfer AB att optimera energianvändningen

2013-03-25 - Energianalys gav besparingspotential i miljonklass inom flera områden

ABB har på uppdrag av Sapa Heat Transfer genomfört en energianalys på ett av deras kallvalsverk med fokus på kringutrustning. Resultatet av analysen visade på stor besparingspotential. Förutom en minskad elförbrukning i valsverket på 3%, lokaliserades stora besparingsmöjligheter i form av minskade spillvärmeförluster, reducering av kylvattenbehov och tryckluftsbehov.

Sapa Heat Transfer är ett av världens ledande företag inom tillverkning av aluminiumband för i huvudsak tillverkning av olika typer av värmeväxlare för person- och lastbilar. De arbetar ständigt med hållbar utveckling och vill vara en del av ett hållbart samhälle. Deras energipolicy säger att man ska arbeta strategiskt för att eliminera energislöserier i sina processer och byggnader och en del i detta är då att se över all äldre utrustning som finns på flera delar i verksamheten vilka man misstänker är mycket energislukande för verksamheten.


Jan Lidström och Anna Wahlberg, Energikonsulter ABB. Fotograf: Kim Norman

ABB anlitades för att se över energiförbrukningen på kringutrustningen till ett av kallvalsverken för att få fram förslag på var man kan spara energi, hur stor besparingen blir efter genomförande samt kostnad för att genomföra förslagen. En del var också att lära ut hur man genomför en energistudie på en större maskin.

”Vi vet att våra gamla maskiner inte är energieffektiva, men vi vet inte exakt var och hur stort slöseriet är säger Michael Sunström på Sapa. Vi anlitade ABB för att få fram ett antal förslag på energibesparingar och vad besparingarna blir efter genomförande.”

”Efter analysen ser vi att det finns stora vinster bara på denna maskin vilket betyder att det totalt för hela processen bör finnas en enorm besparingspotential. Att ABB:s energikonsulter genomförde faktainsamlingen och analysen på ett strukturerat och smidigt sätt tillsammans med vår personal ger ett extra plus i kanten, fortsätter Michael.”

ABB:s verksamhet för energianalys hjälper kunder att hitta potentialer i allt från energitjuvar i verksamheten och byggnader till att rekommendera och prioritera insatser för bästa resultat. Exempel på det kan vara att byta ut och trimma i processer och maskiner till ledningsstrategier och personalens beteende. En högre utnyttjandegrad av energi minskar miljöpåverkan samtidigt som det bidrar till ökad konkurrenskraft.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.


För mer information kontakta:
ABB Sverige
Tommaso Auletta
Chef Energieffektivisering
Tel: 021-34 50 71
tommaso.auletta@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 c1e2e9196a1ad46cc1257b39004356e9