Ystad Hamn invigde världens största landströmsanslutning

Ystad Hamn storsatsar på miljön och den 26 september invigdes världens största anläggning för landström av miljöminister Lena Ek. Nu kan färjorna stänga av sina dieselmotorer under tiden vid kaj och istället få sin el direkt från land. ABB har levererat all kraftteknik för den här unika lösningen som vid fullt utnyttjande minskar utsläppen av koldioxid med drygt 8 000 ton per år.

"För mig som miljöminister är det extra glädjande att se det här beviset på konkurrenskraft och framsynt miljöteknologi. Det är fantastiskt och jag är övertygad om att framtidens tillväxt finns i den gröna tekniken", sa Lena Ek när hon invigningstalade i Ystad.

Björn Boström, vd för Ystad Hamn, ser många mervärden i 35-miljonerssatsningen på en grönare hamn:
"Genom att färjorna får sin el från land minskar inte bara utsläppen – det blir också en tystare hamn när motorerna stängs av. Rederierna spar dessutom in på bränslekostnaderna och får tillfälle att göra underhåll på dieselmotorerna under tiden färjorna ligger vid kaj", säger han.

Världens största HVSC
Det är världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) som Ystad Hamn nu tar i bruk. Effektmässigt motsvarar den elförsörjningen av ett mindre svenskt samhälle. Ombord på färjorna är det bland annat värme, belysning, ventilation, barlastpumpar och luftkompressorer som nu försörjs med el från land.

Det är dessutom det en mycket flexibel anläggning. ABB var nämligen först med tekniken att med hjälp av frekvensomriktare omvandla 50 hertz, som är standardfrekvensen för växelström i Europa, till 60 hertz som majoriteten av fartygen använder.

"Ystad Hamn kan samtidigt ansluta fartyg med såväl 50 och 60 hertz ombord vid samtliga fyra färjelägen. Det är unikt", säger Ola Norén, försäljningschef för landanslutningar inom ABB.

Beprövad lösning
Det är företaget Processkontroll Elektriska AB som är totalentreprenör och ABB har svarat för all kraftteknik. I leveransen till Ystad Hamn ingår bland annat frekvensomriktare, krafttransformatorer och ställverk. Installationen övervakas också kontinuerligt av ett kontrollsystem som säkrar en hög tillgänglighet och en trygg drift.

"Vi har hittills levererat krafttekniken till samtliga landanslutningsprojekt i Sverige. Och marknaden ser fortsatt ljus ut i takt med att miljökraven ökar i hamnarna. Inom ABB står vi redo med färdiga, och väl beprövade lösningar, för både stora och små hamnanläggningar", säger Ola Norén.

Genom att ta elkraften från land minskar koldioxidutsläppen under hamnstoppet till nära noll om elen produceras av förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft eller solkraft.

"När man kan stänga av dieseldriften försvinner också punktutsläppen av kväveoxider och sotpartiklar", tillägger Ola Norén.

Tredje största passagerarhamnen
Med fler än 1,7 miljoner färjepassagerare per år till Polen och Bornholm är Ystad Hamn den tredje största passagerarhamnen i Sverige efter Stockholm och Helsingsborg. Förra året hanterades också 3 miljoner ton gods och 900 000 fordon.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 ba9089ef90bcf334c1257a910051a3d5