Anrik robot blir modern konkurrensfördel

ABB-roboten fyller 40 år och har fått ny kostym. Någon medelålderskris är det inte tal om, roboten blir tvärtom bara mer användarvänlig för varje år som går. Nu är den redo att öka produktiviteten hos fler svenska företag.

Att satsa på automation är ett kostnadseffektivt sätt för svenska företag att vara konkurrenskraftiga, speciellt mot länder med lägre arbetskraftskostnader. Robotautomation ökar produktionseffektivitet och säkrar kvalitet.
"För små och medelstora företag, oavsett segment, finns det en enorm potential att öka produktiviteten om de tar klivet att investera i en eller flera robotar. ABB ligger långt framme i användarvänlighet. Vi har kommit långt för att automationströskeln ska vara enklare att ta sig över", säger Stefan Drakensjö, marknadschef på ABB-enheten Robotics

Användarvänlighet centralt
Stefan Drakensjö har precis varit med i arbetet med att lansera den sjunde generationen av en av de största robotarna, IRB 6700. Även ett otränat öga ser utan problem att roboten är ny: den traditionsenliga orangea färgen har nämligen blivit vit. Den största utmaningen i utvecklingsarbetet var inte färgen, utan flertalet andra faktorer. Bland annat en förbättrad tillförlitlighet, en mer kompakt och utrymmessnål robot, längre serviceintervaller samt att sänka den totala ägandekostnaden.

Genom att lyssna på kunderna blir vi vassare”, säger Stefan Drakensjö.”Det är viktigt att vi träffar våra kunder ute på fältet. Genom att lyssna på kunderna blir vi vassare”, säger Stefan Drakensjö, marknadschef på ABB:s affärsenhet Robotics.


Mjuka faktorer som användarvänlighet är också centrala.
"Vi tittar väldigt mycket på kund- och underhållsperspektivet när vi utvecklar robotar. Att användarvänligheten är viktig märks inte minst på programvarusidan, där verktygen allt mer tar intryck från smarta telefoners och surfplattors logik och där gränssnitten blir allt mer appliknande", säger Stefan Drakensjö.

Den tekniska dokumentationen har blivit enklare, bland annat med hjälp av 3D-simuleringar. Enligt Stefan Drakensjö arbetar man mycket för att förenkla och på så sätt skapa möjligheter även för dem som saknar tidigare erfarenhet av robotar.
"Alla ska kunna hantera en robot, det ska inte krävas specialistkompetens."

Ökar produktiviteten
Stefan Drakensjö ser många möjligheter att öka produktiviteten med hjälp av robotar. Det finns fortsatt stor potential inom tillverkande industrier som trä- och möbelindustrin och livsmedelsindustrin. Men även inom exempelvis sjukvård och sopsortering ser han möjligheter till produktivitetsökningar. För robotar är inget som är reserverat stora skiftindustrier allena.

"Små företag är väldigt beroende av sin personal. Vilken möjlighet skulle det inte vara för dem att starta en robot på kvällen när personalen går hem: roboten kan arbeta hela natten och leverera färdigt resultat på morgonen när personalen kommer tillbaka", säger Stefan Drakensjö

Oavsett företagets behov är robotautomation en del i en kedja av andra processer. Därför har ABB ett tätt samarbete med partners som är specialister inom olika applikationer och processer och tillsammans hjälper man slutkunder att se över hur produktionen kan optimeras.
"Vi är stolta över att kunna leverera en portfölj som är bredare än bara robotar. I den finns även andra ABB-produkter plus hela infrastrukturen runt roboten: produkter, tjänster, serviceavtal, utbildning och programvara. Utifrån behov syr vi ihop ett paket som gör det enkelt för kunden. Ibland hör man att robotar stjäl arbetstillfällen. Jag skulle vilja påstå att det är precis tvärtom, robotarna säkrar arbetstillfällen."

Läs hela intervjun i ABB Kunden nr 2/2014

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 ba23eef4c17b963ec1257cda004643c2