Oljefritt i Karlshamn

AAK är en av världens största producenter av vegetabiliska specialoljor. Däremot är kraftdistributionen snart helt oljefri – gamla oljefyllda transformatorer ersätts nu med ABB:s torrisolerade koncept.

AAK måste kunna lita på sin produktionsapparat. Här pressas 90 procent av all rapsolja i Sverige och produktionen pågår dygnet runt – ett avbrott skulle vara förödande. Det var också anledningen till att man började köpa ABB:s driftsäkra Resibloc-transformatorer redan i slutet av 1980-talet.

Långt ABB-samarbete
Det senaste exemplet på samarbetet med ABB är en beställning på fem Resibloctransformatorer som under våren 2014 ska installeras i ett nytt ställverk på området.
"Vi tycker ABB:s torra transformatorer är bra. De är driftsäkra och pålitliga. Vi köpte vår första 1986, den körs med hög belastning och fungerar fortfarande perfekt. Med Resibloc slipper vi både underhåll och hanteringen av miljöfarliga oljor samtidigt som brandrisken elimineras. Vi har mycket höga brandsäkerhetskrav här i Karlshamn. Även om vegetabiliska oljor inte är lättantändliga så är det trots allt en oljeprocess vi arbetar med", säger Stefan Edsö, elansvarig vid fabriken i Karlshamn.

Thomas Pålsson och Stefan Edsö.Thomas Pålsson, ansvarig säljare vid ABB, och Stefan Edsö, elansvarig vid AAK i Karlshamn.


Låga förluster
Det nya ställverket ska framförallt mata kraft till ångcentralen. Det krävs stora volymer het ånga i produktionen, bland annat för att mjuka upp rapskornen och få ut det där lilla extra under pressningen.
"Transformatorerna till det nya ställverket är dessutom specialutvecklade för att ge mycket låga förluster. Med dagens elpriser har vi tjänat in investeringen på 17–18 månader", säger Stefan Edsö.

Genom att Resibloc-transformatorer varken kräver speciella oljegropar eller skalskydd så räknar Stefan med att installationen, som ska vara klar till sommaren, blir enkel och smidig.
"Allt kommer att ske under drift, vi kopplar in de nya transformatorerna, flyttar över drifterna och ser till att allt fungerar som det ska innan vi stänger av de gamla. Produktionen kan fortsätta precis som vanligt."

Förutom Resibloc-transformatorerna så ingår även ABB:s lågspänningsställverk MNS 3.0 i beställningen från AAK.
"AAK ställer höga krav på driftsäkerhet och arbetsmiljö och jag vet att våra produkter motsvarar förväntningarna både när det gäller tillgänglighet och säkerhet", säger Thomas Pålsson, ansvarig säljare vid ABB i Malmö.

Stefan Edsö är också mycket tydlig när det gäller framtida inköp.
"Vi kommer bara att köpa oljefria lågförlusttransformatorer framöver."

Artikeln har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2014

FAKTA

AAK bildades som koncern 2005. I Karlshamn pressas främst rapsfrön till rapsolja, i anläggningen vidareförädlas även bland annat palmolja, sojaolja, majsolja och kokosolja.

ABB har i projektet levererat:
2 Resibloc Eco Dry 99plus 6,3/0,5kV, 2000kVA
2 Resibloc 0,5/0,4kV, 300kVA
1 Resibloc Eco Dry 99plus 6,3/0,5kV, 1600kVA
Lågspänningsställverket MNS 3.0

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  AAK:s anläggning i Karlshamn.
  Vid AAK:s anläggning i Karlshamn pressas 90 procent av all rapsolja i Sverige. Produktionen pågår dygnet runt. Hög driftsäkerhet är oerhört viktigt.
  seitp202 b6ec6408c47b9d7dc1257c6a0023d4d4