Strålande framtid

Intresset för solceller och annan sol-elproduktion ökar kraftigt över hela västvärlden. ABB ser ljust på framtida möjligheter.
– Sverige kan hämta mycket mer energi från solen. Viktigast är att utveckla systemverkningsgrad och energilager samt att minska tillverkningskostnaden, säger Bengt Stridh, solforskare på ABB.

Solens strålar matar jordklotet med gratis, förnybar och oändlig mängd energi.
- Sverige tar emot 400 000 TWh varje år – tusen gånger mer än det totala energibehovet på drygt 400 TWh. Problemet är fördelningen över tiden, under ett dygn och ett år, säger Bengt Stridh, projektledare på ABB:s forskningsenhet Corporate Research.

Soligt för el
Men sommarsolen lyser ofta energiskt över oss och Bengt Stridh berättar att bara den skulle kunna ge ett betydande tillskott.
– Om vi i Sverige sätter solceller på en fjärdedel av alla tak och fasader som är lämpligt riktade mot solen skulle det mitt på dagen en solig sommarhelg ge cirka 10 GW vilket ungefär motsvarar förbrukningen. Sverige skulle bli självförsörjande. Teoretiskt.

Med syftet att närma sig praktiken satte ABB år 2005 upp en solcellspanel vid forskarkontoret i Västerås, i samarbete med Mälarenergi. Jan Andhagen, elhandelschef på Mälarenergi som tar emot elen från ABB:s solcellspanel förklarar att den var den första i landet som matade ut på nätet.
– Den lär oss mycket om praktisk solelproduktion. Solcellerna fungerar fint, det kommer att bli många fler anläggningar och vi är helt positiva till den utvecklingen.

Sedan denna första har ABB levererat el- och styrutrustning till fler solcellsanläggningar och är nu framme vid ett komplett solcellskoncept med en första anläggning nyligen igångkörd i Spanien.

Vattenvärmare
En annan variant av solelproduktion är termisk solenergi där solstrålarna får koka vatten till ånga som driver ångturbin och generator för elproduktion. Även till de anläggningarna utvecklar och levererar ABB elektrisk utrustning och automationssystem.
– En av de viktigaste uppgifterna vi har att lösa är att öka systemverkningsgraden för att höja utbytet och öka lönsamheten. En liten bit på väg är ABB:s nya 100 kW växelriktare som är konstruerad direkt för solceller.

Den andra viktiga uppgiften är att utveckla effektiva energilager som ger el när varken solenergi eller vindkraft kan producera något. ABB är på gång att testa ett nytt energilager med litiumbatterier i en vindkraftpark i England. En annan idé för framtiden är möjligheten att lagra allmän el i privata elbilars batterier – som ju kan bli många i framtiden.
– 20 kvadratmeter solcellspanel på mitt villatak i Västerås kan ge el till 1 000 mils drift av elbil. Visst är det en spännande utveckling vi har framför oss, säger Bengt Stridh.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2009  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Solenergi är ett växande område för ABB:s forskning. I fyra år har en solcellspanel vid ABB:s forskningskontor gett el till Mälarenergi och projektledare Bengt Stridh använder tekniken också på egna villan.
  seitp222 b2ef7581d0c478b9c1257662003c26f7