DCS-system med enkelhet som signum

När Vetlanda byggde nytt värmekraftverk valde man styr och reglersystemet Freelance från ABB för att koppla ihop de olika enheterna. Systemet, som såg dagens ljus i mitten av 90-talet, står sig fortfarande mycket väl i konkurrensen.
”Huvudsaken för oss är att det är driftsäkert och enkelt att använda”, säger Kent Lorentzon, driftchef på Vetab, Vetlanda Energi och Teknik AB.

I september 2013 tog Vetlanda Energi och Teknik AB över driften av det nya värmeverket. Hjärtat i fjärrvärmenätet är värmeproduktionsanläggningen som byggts intill de gamla pannorna. Totalt ingår12 produktionsenheter på fyra platser i och omkring Vetlanda. Varje del har driftsatts av respektive leverantör.

I det skedet kunde man valt en PLC-lösning med olika styrsystem för bränslehantering, vattenberedning, rökgasfiltret och ett SCADA-system för processövervakningen.
”Ett tag funderade vi på det. Vi var något osäkra på om Freelance skulle klara en anläggning av den här storleken. Men vi kom fram till att hålla oss till det vi haft sedan 1990-talet. Och det har vi inte ångrat”, säger Kent Lorentzon.

En nyckelroll för att sy ihop lösningen har Tore Wassén, med företaget Tore Wassén Processteknik, haft. Hans uppdrag som systemintegratör var att knyta ihop befintliga enheter med den nya panna 6.
”Min erfarenhet är att transparensen i systemarkitekturen gör att de som valt Freelance inte spanar efter andra system. Som kund är man med hela vägen och det är enkelt för programmeraren att anpassa efter kundens behov. Det gör systemet prisvärt att köpa in och att underhålla genom att man slipper ta in dyra samordningsexperter för att programmera systemet. Det är helt enkelt trevligt att slippa systemproblem”, säger Tore Wassén.

Nya panna 6 i Vetlandas kraftvärmeverk sköts med hjälp styr- och reglersystemet Freelance. Kent Lorentzon, driftchef på Vetlanda Energi och Teknik AB, kontrollerar pådragsventilen för ånga till turbinen under överinseende av systemintegratör Tore Wassén.


Dessutom är bilderna byggda för att ge en funktionell bild av verkligheten och ge operatören precis den information som behövs för att ge rätt order.
”Professionella styrsystemhanterare vet att grått på grått är vilsamt för ögat”, säger Tore och får medhåll av Kent.

Fördelen med ett DCS-system eller ett integrerat system som Freelance, är flera och innebär helt kort att processobjekten i bilderna är direktkopplade till motsvarande objekt i PLC:erna (Programmable Logic Controllers). Detta innebär stora fördelar för ingenjörsarbetet, samtidigt som det minimerar risken för fel i adresskopplingen mellan operatörsobjekt och PLC-objekt.

Freelance har funnits i 20 år och har installerats på över 18 000 platser globalt sedan starten. Cirka 200 system finns i Sverige, oftast i reningsverk och energianläggningar, men även i kemiindustrin.

I Asien har Freelance fått en fantastisk utbredning. Det var även där som version 2013 nyligen utsågs till ”Bästa produkt 2013” i kategorin Process och avancerad kontroll av Control Engineering China, en av den asiatiska regionens ledande facktidskrifter.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Vetab kraftvärmeverk producerar värme, hetvatten, processånga och el från rent biobränsle, returbränsle som träavfall och brännbart industriavfall samt slam. Unik svensk konstruktion: en 110 meter lång röd bränsletransportör, ett matningsband som ser till att bränslet når pannan. Fliset transporteras på en gummimatta som drivs med hjälp av luft. Det ger en tystare drift än med metallrullar.
 • Eleffekt generator 7 MW
 • Total värmeeffekt panna 27 MW
 • Rökgaskondensering 5 MW
 • Beräknad årlig elproduktion 27 GWh
 • Beräknad årlig värmeproduktion 106 GWh

ABB har levererat följande styrsystemsdelar:
 • 12 controllers, varav 6 st AC700F
 • och 6 st AC800F
 • 5 operatörstationer, varav 3 med dubbelskärmar
 • 2100 I/O-punkter, ca hälften äldre rack-I/O och hälften nytt S800-I/O
 • Historikinsamling PGIM med licens för 1 000 taggar.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  En optisk kontroll av att förbränningen sker på rätt ställe i ugnen kan göras genom ett antal synglas.
  seitp202 a5f45aded42e097bc1257cbb0021074f