ABB, E.ON och Ericsson i nytt samarbete kring smarta energilösningar

2015-10-29 - ABB, E.ON och Ericsson skriver avtal om ett nytt industrisamarbete.
Syftet är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster för innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.
Samarbetet omfattar initialt fyra områden: kommersiella fastigheter, transporter, solenergiproduktion och datacenter.

ABB, E.ON och Ericsson har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla innovativa produkter och tjänster som erbjuder smarta energilösningar till en mängd branscher för att hjälpa företag att minska energi- och driftskostnader samt förbättra konsumenternas komfort och produktivitet. De färdiga resultaten, i form av så kallade ”smarta” eller ”intelligenta” produkter, kommer att säljas genom innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.

Samarbetsavtalet omfattar initialt fyra arbetsområden; kommersiella fastigheter, transporter, solenergiproduktion och datacenter. Inom vart och ett av dessa områden finns det en rad framtagna affärsidéer. Samarbetet fokuserar på Brunnshög, ett område i Lund, med visionen att skapa en världsledande forsknings- och innovationsmiljö och en europeisk modell för hållbar stadsplanering.

”I ABB:s strategi Next Level lyfter vi vikten av partnerskap för att åstadkomma hållbar tillväxt. Vår teknikutveckling fokuserar på fördelarna med att tillämpa ’Internet of Things, Services and People’. Vi ser en stor potential att tillsammans med Ericsson och E.ON skapa smarta lösningar för såväl kommersiella som privata kunder. Satsningen på världsledande materialforskning i Lunds nya stadsdel Brunnshög skapar möjligheter för innovation inom många områden”, säger Johan Söderström, VD ABB Sverige.

Målet med samarbetet är att tillsammans arbeta för att öka innovationstakten och därigenom kunna erbjuda lösningar som förbättrar energi- och drifteffektivitet i de utvalda områdena. Fokus för samarbetet är insamling, analys och spridning av data på ett sätt som är till nytta för både företag och konsumenter.

”E.ON, med nya visionen ’Improving People’s Lives’, sätter kunden i fokus och är med och driver omställningen mot ett hållbart samhälle. I ABB och Ericsson har vi två starka samarbetsparter där vi tillsammans kan erbjuda en möjlighet att få fram nya idéer och produkter som ligger helt i linje med omvärldens snabba utveckling, Jag är övertygad om att det kommer att vara betydelsefullt för den omställning mot mer hållbara och kundfokuserade energilösningar som energimarknaden är mitt inne i och som kräver fler gränsöverskridande samarbeten med såväl akademin som med ledande innovativa företag”, säger Fredrik Rosenqvist, Chef Business Innovation på E.ON Sverige.

Inom ramen för samarbetet har området Kommersiella fastigheter kommit längst. Ett pilotprojekt pågår redan med fokus på att minska driftkostnaderna genom ökad energieffektivitet och samtidigt förbättra komfort och produktivitet hos hyresgästerna. ABB:s plattform för integrerad fastighetsautomation erbjuder funktioner som möjliggör energieffektivisering, styrning av fastigheten och insamling av data om byggnaden, vilken sedan på ett säkert sätt delas till Ericssons molnbaserade ”Service enablement platform”. Informationen görs tillgänglig i E.ONs appar utvecklade för fastighetsskötare och hyresgäster vilka möjliggör bättre transparens, analys och kontroll, och de dagliga rutinerna förbättras.

Transportområdet handlar om att utveckla lösningar för att tillgodose framtidens transportbehov av människor och varor. Genom att kombinera e-mobilitet och olika former av insamlad dataanalys utvecklas innovativa affärsidéer och skalbara modeller för hållbara transportlösningar.

Inom området Solenergiproduktion arbetar parterna med lösningar som ska förenkla och göra det mer förmånligt att vara solenergiproducent.

Inom området Datacenter arbetar parterna på helhetslösningar för ökad kostnadsoptimering och intelligent kapacitetsutnyttjande, med minskad energiåtgång och miljöpåverkan som följd. Parterna erbjuder tillsammans en bred portfölj och ett så kallat ”one-stop-shop-koncept” för energi- och automationslösningar, vilket förenklar för de som bygger och äger datacenter.

­”Ericsson tror på den transformation som informations- och kommunikationstekniken kan erbjuda. Vårt mål är att hjälpa andra branscher att fånga de nya möjligheter som det uppkopplade samhället erbjuder för att kunna leverera ekonomiska och sociala fördelar. Samarbetet stödjer Ericssons vision och strategi. Vi har redan ett partnerskap för smarta elmätare med E.ON och tillsammans med ABB och E.ON kommer vi att möjliggöra för nya marknader att ta form”, säger Charlotta Sund, Regionchef norra Europa och centrala Asien, på Ericsson.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Om E.ON

E.ON Sverige (www.eon.se ) ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med cirka 60 000 medarbetare. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion och utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Om Ericsson

Ericsson (www.ericsson.com) är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid. Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Jörgen Wingren, projektansvarig
Tel. 040-55 06 28
jorgen.i.wingren@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Relaterat material:

Brunnshög Energi AB (www.brunnshogenergi.se) är ett innovationsbolag grundat av E.ON för att möta stadsdelen Brunnshögs utmaningar och tillvarata områdets möjligheter. Genom gränsöverskridande samarbeten, baserade på lokala förutsättningar och kundens behov, utvecklar vi unika systemoptimerade energilösningar till världens främsta forsknings- och innovationsmiljö.

Brunnshög (www.lund.se/brunnshog). I nordöstra delen av Lund håller den nya stadsdelen Brunnshög på att växa fram. Stadsdelen planeras kring de två världsledande materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV som invigs 2016 respektive 2019. Mellan de båda forskningsanläggningarna byggs en forskningsby, Science Village Scandinavia, – en mötesplats med besöks- och forskningscenter, bostäder för forskare, filialer för universitet och högskolor samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. Inom Brunnshögsområdet ska även cirka 5 000 bostäder byggas, liksom en mängd kontor, butiker samt kulturhus och skolor. Den nya stadsdelen har 40 års utbyggnadstid. När området är färdigbyggt, planeras 40 000 människor att bo och arbeta här.

Lunds kommun och aktörerna i Brunnshög har höga ambitioner – visionen är att skapa världens främsta forsknings- och innovationsmiljö. Området ska också vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande – självförsörjande på el, forskningsanläggningarnas stora mängder överskottsvärme ska utnyttjas och transporterna ordnas på ett hållbart sätt. Avsikten är att minimera klimatpåverkan, balansera byggandet på åkermarken och maximera stadsmiljön så den stimulerar människans sinnen.

Brunnshögsområdet ses som en test- och utvärderingsmiljö för nya lösningar, vid sidan om och i kombination med väl beprövade. Utbyggnaden av stadsdelen kommer att ge goda möjligheter till innovation av betydelse för såväl regional, nationellt och europeisk konkurrenskraft samt för hållbar stadsutveckling.  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 d547e461d9b59b15c1257e43003f6442