ABB levererar flexibel landanslutning till Ystad hamn

2011-12-08 - Upp till sju fartyg kan försörjas med tillförlitlig elkraft från land för att minska utsläpp

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order från Ystad Hamn för att leverera kompletta landanslutningar för att leverera elkraft för flera fartyg medan de ligger förtöjda.

Landanslutningen innebär att fartygen i Ystad Hamn kan få den elkraft de behöver för att driva sina system ombord inklusive ventilation och kyla via en kabel från land. Genom att använda landanslutningen kan fartygen stänga av sina dieselmotorer medan de ligger vid kaj. Detta resulterar i minskade koldioxidutsläpp, betydligt lägre bullernivåer och minskade vibrationer vilket förbättrar arbetsmiljön för människor i och runt hamnen. Det ger också en möjlighet att utföra underhållsarbeten på motorerna.

ABB var först med landsanslutningstekniken i Sverige att med hjälp av frekvensomriktare omvandla 50 Hz (Hertz), standardfrekvensen för växelström i Europa, till 60 Hz som majoriteten av fartygen använder som systemfrekvens. Den nya installationen omfattar fem kajplatser och erbjuder flexibiliteten att kunna ansluta fartyg med såväl 50 Hz som 60 Hz systemfrekvens samtidigt. Med en effekt på 6,25 MVA för 60 Hz kraftdistribution kommer transformatorstationen vara utrustad med världens största frekvensomriktare för landanslutning.

“ABB:s nyckelfärdiga lösningar för landanslutningar anpassar både spänningsnivån och frekvens av el från det lokala elnätet till varje fartyg”, säger Ismir Fazlagic, produktchef för landanslutningar vid ABB:s division Power Systems.

Det kompakta och fullt integrerade systemet kan användas i containerterminaler och hamnar. De säkerställer säker och tillförlitlig elkraft till alla typer av fartyg och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för besättning, hamnarbetare, passagerare och boende i närheten. ABB ansvarar för design, konstruktion, leverans, installation och idrifttagning av projektet. Några av huvudprodukterna som ska levereras inkluderar mellanspänningsställverk, krafttransformatorer, frekvensomriktare såväl som kontroll- och säkerhetsutrustning. Projektet kommer att utföras i samarbete med Processkontroll Elektriska AB och förväntas vara klart under 2012.

ABB är en ledande leverantör av produkter, system och tjänster för landanslutningar till rederier, hamnmyndigheter och kraftbolag. Detta inkluderar hela el- och automationsinfrastrukturen som behövs i land och ombord – från matning och anpassning av det lokala elnätet för att möta fartygets behov, till landanslutning som inkluderar fartygets system ombord.

ABB är världsledande leverantör av nyckelfärdiga luftisolerade-, gasisolerade- och hybrida transformatorstationer med spänningsnivåer upp till 1100 kilovolt. Dessa transformatorstationer underlättar en effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av el med minimal miljöpåverkan till nytta för industri- och kommersiella kunder såväl som sektorer som järnväg, urbana transporter samt förnybara energikällor.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.För mer information kontakta:
ABB Power Systems
Ismir Fazlagic, produktchef Landanslutningar
Tel. 021-32 42 84
ismir.fazlagic@se.abb.com
.
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 ca0b739216a11588c1257960002fb486