ABB:s Freelance hjälper forskarna göra diesel av grenar och kottar

I Värnamo ligger en forskningsfabrik som några år på 1990-talet användes för forskning runt tillverkning av gengas för elproduktion från biobränsle. Efter avslutad verifiering lades fabriken i malpåse, då den var för liten för kommersiell produktion. Med hjälp av ABB:s styrsystem – Freelance 800F – har fabriken återuppväckts till ny forskning runt gengas och syntesgas. Råvaran är grenar och rötter och resultatet ska bli diesel och andra användbara kemikalier.

Det aktuella forskningsprojektet startade 2004 och ett nytt företag, Chrisgas, har sikte på kommersiell tillverkning av de produkter som utvinns ur den förädlade gasen. Syftet är att utforska processerna som kan förvandla biobränsle till syntesgas, som i sin tur kan omvandlas till diesel, DME-bränsle eller andra värdefulla kemikalier.

I forskningsprojektet medverkar internationella universitet, företag och myndigheter. EU och svenska staten bidrar till finansieringen och ett nystartat företag, VVBGC (Växjö Värnamo Gasification Centre), har uppdraget att bygga och driva fabriken.

– Fabriken var byggd för förgasning av biobränsle, som ett jättestort gengasaggregat på 18 megawatt, berättar anläggningschefen Ola Augustsson. För att passa det nya forskningsprojektet behövde den byggas om, bland annat med fler processteg

I de nya processtegen ska gengasen renas från aska och metan och olika former av tjära ska göras om till kolmonoxid och vätgas. Vidare ska gasen kylas och därefter reageras till rätt förhållande mellan kolmonoxid och vätgas, beroende på slutprodukt.

VVBGC slog fast vad som behövde bytas ut för att få fart på processen, och en del var styrsystemet.
– Fabriken hade ett omodernt styrsystem från 1992, säger Ola Augustsson. Vi gick ut med en förfrågan på nytt system och där hade ABB det bästa anbudet.
VVBGC:s forskningsfabrik i Värnamo omvandlar med hjälp av ABB:s styrsystem Freelance 800F biobränsle till syntesgas. I forskningsprojektet medverkar internationella universitet, företag och myndigheter och projektet stöds ekonomiskt av svenska staten och EU.

I ABB:s förslag ingick styrsystemet Freelance 800F med operatörssystemet DigiVis, för kommunikation med befintlig utrustning, samt ett skyddssystem som stänger ner processen om något går fel.
– Det var viktigt att ge forskarna ett flexibelt system där de själva kan förändra processen, arbeta med många olika variabler och ta in fler processteg efterhand, säger Östen Nilsson, ABB.

Användarvänligt styrsystem
Styrsystemet installerades sommaren 2006.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med den organisation ABB satte upp lokalt för oss, säger Ola Augustsson. Installatörerna var kompetenta, kunniga i programmering och flexibla. Nu har vi ett användarvänligt system som fungerar utmärkt.

Anläggningen provkördes hösten 2006 med och provkörningarna fortsätter under 2007. Fyra ton flis i timmen ger i processen 15-16 megawatt gengas, vilket motsvarar cirka 1 ton diesel.

Nästa etapp är att bygga ut fabriken för processteget där gengasen omvandlas till syntesgas. Sista steget, att göra drivmedel av syntesgas, är redan känt. Den tekniken användes bland annat i Tyskland under andra världskriget, då kol var råvaran.
– Men det finns många svårigheter på vägen, säger Ola Augustsson. Tillgängligheten i processen är en fråga, priset på den färdiga produkten en annan. Vår kalkyl visar ett dieselpris på 6-7 kronor per liter, fritt fabrik, och det kan bara konkurrera med marknadens spotpris 4-5 kronor om staten väljer att stödja flisdieseln.

Under tiden driver och styr de tio medarbetarna processerna i Värnamofabriken, som snart kan skapa diesel av grangrenar och kottar, med minskad klimatpåverkan som största fördel.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 2/ 2007.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  En glatt gäng som arbetat med moderniseringen av VVBGC:s forskningsanläggning, som framställer syntesgas ur biobränsle. Tvåa från höger är VVBGC:s anläggningschef Ola Augustsson, och fyra från höger Östen Nilsson från ABB, som levererat styrsystemet Freelance 800F till projektet.
  En glatt gäng som arbetat med moderniseringen av VVBGC:s forskningsanläggning, som framställer syntesgas ur biobränsle. Tvåa från höger är VVBGC:s anläggningschef Ola Augustsson, och fyra från höger Östen Nilsson från ABB, som levererat styrsystemet Freelance 800F till projektet.
  seitp222 b9ffe5fe52d7f435c125737900283df4