ABB-teknik som förändrade världen.
Del ett: HVDC

2009-03-19 - ABB:s teknik för högspänd likström (HVDC) har dramatiskt förändrat sättet på vilket elenergi levereras till konsumenter över hela världen.

Några av världens största städer – New York, Los Angeles, Sao Paulo, Shanghai, Guangzhou, Delhi och Johannesburg – får levererat enorma mängder elkraft som har transporterats tusentals kilometer, med påfallande låga energiförluster och minimal miljöpåverkan, tack vare den innovativa HVDC-tekniken från ABB.

Med hjälp av denna teknik kan också nationella och regionala kraftnät över hela Europa och Nord- och Sydamerika länka samman sina elnät och handla elkraft med varandra i realtid.

Stora kvantiteter elektricitet levereras med effektiva och miljövänliga kablar tack vare HVDC, som även har belönats med ett antal prestigefyllda miljö- och teknikpriser.

Stora havsbaserade vindkraftparker med hundratals vindturbiner kan anslutas till elnätet i land – säkert, tillförlitligt och utan att störa känslig marin miljö – med hjälp av ABB:s pionjärteknik.

Och med denna teknik kan olje- och gasplattformar till havs ta emot billiga leveranser av utsläppsfri el från förnybara källor på land.

Banbrytande teknik som sätter rekord
Alltsedan utvecklingen av världens första kommersiella HVDC-installation på 1950-talet har ABB konstruerat och levererat mer än 60 HVDC-projekt över hela världen, varav många har inneburit nya rekord i termer av storlek och prestanda.

Projekten omfattar bland annat världens längsta och kraftfullaste HVDC-länk (som är under byggnation i Kina och som ska transportera 6 400 MW från Xiangjiaba till Shanghai, en sträcka av 2 071 km), världens längsta kabel och överföringssystem under mark (den 180 km långa Murraylink i Australien) samt världens längsta undervattenskabel (NorNed mellan Norge och Nederländerna, en 580 km lång förbindelse).

Andra exempel på banbrytande HVDC-installationer från ABB är förbindelsen till världens största och mest avlägset belägna vindkraftpark till havs (NordE.ON 1 på 400 MW i Nordsjön), världens första lösning för kraft-från-land till en olje- och gasplattform i Nordsjön (Troll A-projektet, 84 MW) samt världens största strömriktartransformator (med en effekt på 621 MVA och en vikt av hela 554 ton, till transmissionslänken Pacific Intertie i USA).

Krafthandel och ren energi
ABB:s HVDC-teknik har också gjort det möjligt för länder att koppla ihop sina nationella kraftnät och förbättra leveranssäkerheten genom att byta och handla elkraft med sina grannar.

Med hjälp av HVDC har förbindelser skapats mellan nationella nät i Europa, regionala nät i USA (sinsemellan och med Kanada och Mexiko) och mellan näten i Argentina och Brasilien, Mozambique och Sydafrika samt mellan tre delstater i Australien.

Flera av dessa länkar gör det möjligt för länderna att importera ren vattenkraft från ett grannlands nät för att minska sin användning av fossila energislag och därmed sina utsläpp av växthusgaser.

Classic, Light och Ultra
ABB utvecklade, byggde och driftsatte världens första kommersiella HVDC-installation i Sverige 1954. Sedan dess har ABB kontinuerligt vidareutvecklat tekniken och breddat antalet möjliga applikationer.

HVDC Classic används främst för bulktransporter av kraft över långa avstånd på land (såsom i Kina och Brasilien) eller på havsbotten (såsom mellan Norge och Nederländerna) samt för att ansluta olika kraftsystem till varandra i sådana fall där växelströmsöverföring inte är möjlig.

HVDC Light®, som ABB lanserade 1997, gör det möjligt att transportera kraft över långa avstånd via luftledningar eller miljövänlig mark- eller sjökabel. Tekniken används för sammankopplingar av nät och länkar till vindkraftparker eller olje- och gasplattformar till havs.

Nyligen utvecklade ABB samma teknik för överföring av ultrahög likström (UHVDC) i en lösning för Xiangjiaba-Shanghai-länken i Kina. Denna ”bredfiliga motorväg” för kraftöverföring kommer att leverera tillräckligt med elektricitet för att täcka behovet hos 31 miljoner människor och anses vara det största framsteget inom kraftöverföring vad gäller kapacitet och effektivitet på mer än två decennier.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  En del av strömriktarstationen i Norge
  Bilden visar en del av strömriktarstationen i Norge, i vilken växelström omvandlas till likström och transporteras under mark och på havsbotten till en motsvarande strömriktarstation i Nederländerna. Där omvandlas den tillbaka till växelström för att sedan överföras till det holländska elnätet. Som många HVDC-lösningar från ABB är NorNed dubbelriktad, vilket innebär att Norge kan leverera ren vattenkraft till Nederländerna dagtid och att Nederländerna kan exportera överskottsenergi till Norge nattetid.
  seitp222 ad768384cf118051c125757e0029ad25