Service mellan sprängningar

När Fortum drabbades av ett avbrott i en 220 kV kabel i Stockholm, satte det ABB:s servicetekniker på prov. Hur skulle reparationen av högspänningskabeln kombineras med pågående sprängningsarbeten för Citybanan?

Tisdagen den 10 november 2011, klockan 07.14 löste felbortkopplingssystemet ut. Ett kabelfel, som uppstod i en tunnel mellan två fördelningsstationer, berörde stamnätet och viktiga fördelningsstationer i Stockholms city.

Ett fel i en fas krävde omfattande kopplingsarbeten, och det snabbt. På grund av ett tekniskt fel fördröjdes den automatiska omkopplingen i den ena fördelningsstationen.
"I och med att ABB har ett beredskapsavtal med Fortum åkte jag och montörerna upp snabbt som tusan från Karlskrona efter att det hade smällt", berättar Patrick Ljung, installationsingenjör vid ABB High Voltage Cables.

Fortums serviceavtal garanterar att ABB etablerar sig på platsen inom 12 timmar. För att korta servicetiden har Fortum investerat i ett materialförråd i södra Stockholm.
"Vi har samarbetat med ABB under tio års tid och har stor erfarenhet. Vi är väl förberedda med tanke på reservdelar och reparationstider", säger Daniel Terranova som ansvarar för installationer av högspänningskabel inom Fortum Distribution, Regional Network Sweden East.

Här står Daniel Terranova från Fortum nere i en av Citybanans nysprängda tunnlar.Fortum fick enas med infrastrukturprojektet Citybanan om att tillfälligt upphöra med sprängningarna för att ABB och Fortum skulle kunna reparera den trasiga högspänningskabeln. Här står Daniel Terranova från Fortum nere i en av Citybanans nysprängda tunnlar, långt under Karlberg i Stockholm.


I och med att Citybanan hade sprängning intill fördelningsstationen måste arbetet koordineras, hur montörerna fick jobba och vilka tider, för att passa in med sprängningarna. Under hela reparationen hade Fortum en ansvarig person som övervakade arbetsmiljöfrågorna.

Statens Provningsanstalt anlitades för att samla in och analysera sot- och dammprover efter kabelbranden, undersöka vilka element som finns i proverna och få information om bland annat förekomst av kabel- och flamskyddsrelaterade ämnen.
"Två kabelgrupper med högspänning är förlagda på samma konsol i tunneln. Montörerna var tvungna att frigöra den skadade kabeln när det fortfarande var högspänning i den intilliggande gruppen."

Tillsammans med projektledaren för Citybanan måste vi också enas om att tillfälligt upphöra med sprängningarna för att ABB och Fortum skulle kunna utföra arbetet, förklarar Daniel Terranova och fortsätter:
"Reparationen tog 12 dagar, 11 timmar och 18 minuter mot normalt fem dagar. Att det tog längre tid beror på anpassningen till Citybanan. Arbetet med ABB fungerade perfekt, precis som jag förväntade mig. Under hela tiden har vi lyckats behålla tillgängligheten i nätet, utan att tumma på arbetsmiljöfrågorna."

Fortums kunder i Stockholm märkte enbart av ett kortvarigt avbrott, eftersom reservdriften gick igång automatiskt.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

FAKTA

Serviceavtal mellan ABB och Fortum innebär att ABB åtar sig att utföra arbeten på kabelanläggningar i Fortum Distribution, och på det av Fortum Värme och Stockholms stad samägda kabelnäten.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 9ccf60ff278b18a2c1257996002c5243