Olofsfors testar ny automatisk TAK-mätning

ABB:s nya TAK-mätning visar svart på vitt hur anläggningen fungerar, helt automatiskt. Först på plan att använda verktyget med sikte på högre produktivitet är Olofsfors AB.

En väsentlig grund för höjd produktivitet i en produktionsanläggning är TAK, som står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte.

TAK mäter hur bra anläggningen går och med vilken kvalitet man producerar. En traditionell mätning kan dock ha sina brister.
"En del av uppgifterna som ligger till grund för TAK-värdena matas vanligen in manuellt, som till exempel orsaker till stopp. Det ger lätt en osäkerhet i resultatet", säger Per Forsgren, ABB.

Utvecklar bättre system
Per Forsgren och Marcus Willman, systemingenjörer på ABB i Umeå, tog för något år sedan ett rejält tag i frågan och började utveckla ett bättre system för både inhämtning av uppgifter och presentation av TAK-värdena.
"Vi ville skapa ett verktyg som gör det möjligt att aktivt se och kunna åtgärda de grundläggande problemen, och därmed få en bättre och mer produktiv anläggning", säger de.

Olofsfors i västerbottniska Nordmaling tillverkar band till skogsmaskiner.Olofsfors i västerbottniska Nordmaling tillverkar band till skogsmaskiner.
I ”hjärnan” i flera av ABB:s styrsystem, 800M Controller, finns enormt mycket information om ägarens anläggning. Därifrån hämtar det nya verktyget det som behövs för TAK, omvandlar data till nyttig information och presenterar via ett webbaserat gränssnitt.
"Detta sker helt automatiskt. Ingen operatör behöver knappa in något, så det blir inga fel eller oklarheter. TAK-mätningen blir konsekvent och mycket säkrare."

Lättöverskådligt
Verktyget kan nås av alla behöriga via en vanlig webbläsare och det visar fram mängder av lättöverskådliga TAK-värden. Inte bara historik utan också vad som sker online, i realtid.
"Nu kan produktionschef, underhållstekniker och operatör ha tillgång till samma information och fatta bättre och snabbare beslut om åtgärder", säger Per Forsgren.

Olofsfors AB i Nordmaling har deltagit i utvecklingen av ABB:s TAK-mätning och kör sedan början av 2014 mätsystemet i linjen för tvärjärn till band för skogs- och entreprenadmaskiner.
"Vi mäter under ett antal år cykeltider i produktionen för att förbättra produktiviteten. TAK-mätning är överlag bra som underlag för att nå en ökad tillgänglighet. ABB:s TAK-mätning, som passade till vårt ABB-styrsystem, kan bidra positivt till vår produktion på flera sätt. Till exempel kan vi mycket enklare söka reda på var flaskhalsar finns i anläggningen. Med systemet kan vi också testa olika förändringar och få resultat som visar om det var rätt åtgärd vi gjorde", säger Christer Edlund, projektledare Olofsfors AB.

Artikeln är tidigare publicerad i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Olofsfors AB i Nordmaling är världsledande på band till skogsmaskiner och en ledande tillverkare av slitstål i Norden. Omsättningen uppgår till cirka 320 miljoner kronor. Antalet anställda är 135 personer.

ABB har levererat system för TAK-mätning som ger information om anläggningens tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Systemet ger även underlag för kundanpassade analyser och tilläggsfunktioner, exempelvis för mätning av taktförluster, orsak till materialreturer, ämnestemperaturer, loggning av använda receptvariabler och orderhantering. Aktuell status, rapporter och statistik redovisas användarvänligt via webbläsare.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 998d9447056d91d8c1257cc8003ae7ad