Alerta elever med nytt klimatsystem

På Högskolan i Jönköping har klimatstyrningen bytts till ABB:s 800xA. Bättre överblick och ökad kontroll ger nu miljonbesparingar.

Några studenter dröjer kvar i föreläsningssalen efter lektionen. Trots lång tid och många i salen är luften fräsch och lagom varm. ”Det är inga problem med luften här på högskolan, det är bara bra”, säger en student och samlar ihop sina anteckningar.

Ansvarig för ventilationen och allt annat som rör Högskolan i Jönköpings fastigheter är HÖFAB, Högskolefastigheter i Jönköping AB. Mikael Falk, driftsingenjör med ansvar för fastighetsautomationen, berättar att de svarar för värme och ventilation i ett antal fastigheter med total area på 85 000 kvadratmeter.

– Vi har ambitionen att ligga långt framme med tekniken och hade från början bland annat Sveriges största KNX-anläggning för styrning av belysning, säger Mikael Falk.

Under en period var ventilationen styrd av både KNX, flera andra system och annan hårdvara, men det var inte Mikael Falk nöjd med.
– Det blev inte en hundraprocentig funktion och det ville vi ha. Vi ville ha bättre koll på allt och få ett enklare system att använda och programmera, säger Mikael Falk som räknar på fingrarna: ”Som värst hade jag sju olika programmeringsspråk att hantera”.

Han hade tidigare träffat på ABB:s hårdvara AC800M med programmeringsverktyget Control Builder och blivit intresserad av dess funktioner. När HÖFAB gick ut med en offentlig upphandling av nytt datoriserat övervakningssystem gick kontraktet till Goodtech Project & Services AB, automationsentreprenör och ABB:s partner, som levererade ABB:s System 800xA med AC800M.

Goodtech inledde ombyggnaden våren 2010.
– ”Hjärnorna”, CPU-erna, byttes till AC800M medan vi valde att behålla befintliga I/O-enheter som tar emot signalerna, säger Mikael Falk.

Gert Svensson från ABB konstaterar att det blev en så kallad ”Evolution” vilket gör det möjligt att behålla redan gjorda investeringar i infrastrukturen.
– Det är tidseffektivt. Man kopplar snabbt in det nya under ett minimalt produktionsstopp på timmar istället för veckor, säger Gert Svensson.

Effektiv installation
I HÖFAB:s kontrollrum visar Mikael Falk sina operatörsplatser med dubbla datorskärmar som visar bilder i övergripande System 800xA.
– Det har gått bra med installationen och den nya programmeringen. Vi har fått ett helhetsgrepp på strukturen, säger han och klickar enkelt fram en grafisk översikt över husen.

Styrsystemet tar emot signaler från mer än 1 000 regleringar i form av temperaturgivare och koldioxidmätare och styr mer än 3 000 objekt såsom fläktar, spjäll och ventiler till ventilationen och fjärrvärmesystemet.

Via skärmarna kan Mikael Falk och hans kollegor se alla larm i en enda översikt, ha full kontroll över hårdvaran och se luftkvaliteten i varje större rum och sal.
– En stor skillnad i funktion är att vi nu har en behovsstyrd ventilation. Tidigare var den närvarostyrd – om en enda person gick in i en stor sal drog ventilationen igång för fullt. Nu styrs ventilationen av koldioxidhalten i luften och ökar först när det behövs.

Miljonbesparingar
Behovsstyrningen har direkt gett stora besparingar i el- och värmeförbrukning. Andra åtgärder har också bidragit till energieffektivisering. Mikael Falk visar på en av dataskärmarna några fläktar som blåser luft sju våningar upp i en av högskolans större fastigheter.

– Dessa fläktar med 18 kW-motorer har vi med nya styrsystemet full koll på och kan med tryckreglering styra ner till 30-35 procent fart – istället för att köra dem på 100 procent som vi gjorde tidigare. Det sparar el och slitage. Det nya styrsystemet är ännu inte helt klart men besparingarna är redan tydliga.
– Vi kommer att spara 1-1,5 miljoner kronor i el- och fjärrvärmekostnad per år på en investering på cirka tio miljoner kronor, säger Mikael Falk.

I högskolans bibliotek strövar kunskapsletande studenter runt bland bokhyllorna. I samtalsrummet pågår lågmälda diskussioner. Inget hörs från surrande ventilationsfläktar, trots de synliga ventilationsrören i balkar i taket i denna hundraåriga, ombyggda verkstadslokal. Behagligt klimat i alla dess aspekter är ledstjärna för HÖFAB:s specialister med Mikael Falk i spetsen.

– Husautomation är till vissa delar mer komplext än automation i stålverk och vi är stolta över anläggningen. ABB:s System 800xA med AC800M fungerar bra för fastighetsautomation. Vi spar både el och miljö och vår uppdragsgivare Högskolan i Jönköping får bättre klimat i lokalerna till lägre kostnader. Det borde vara olagligt att INTE bygga en anläggning som denna, säger han.


På Högskolan i Jönköping styrs numera ventilationen med ABB:s System 800xA. Bättre kontroll och översikt ger bra rumsklimat, både i bibliotekets gamla lokaler och i alla andra salar, samt stora möjligheter till energibesparingar.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

FAKTA

Högskolefastigheter i Jönköping AB, HÖFAB, äger och förvaltar byggnader för Högskolan i Jönköping, med 12 000 studenter och 800 anställda. Byggnaderna omfattar totalt 85 000 kvadratmeter och de äldsta husen är från 1870-talet. HÖFAB har sju anställda, alla specialister, och anlitar entreprenörer för det praktiska arbetet.

ABB:s System 800xA har levererats, installerats och anpassats till befintliga systemenheter av ABB:s partner Goodtech Projects & Services AB, som totalentreprenör. I leveransen till Högskolan i Jönköping ingår bland annat 14 AC800M med distribuerade I/O av typ S800, System 800xA, nya lokala operatörspaneler, nya temperatur- och koldioxidgivare samt ställdon och ventiler för de nya rumsfunktionerna.

Goodtech har drygt 1 400 medarbetare på ett fyrtiotal orter i Sverige, Norge och på Åland. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  I högskolans fastigheter är I/O-enheter utlokaliserade på många håll.
  I högskolans fastigheter är I/O-enheter utlokaliserade på många håll. Mikael Falk (till höger), HÖFAB, har valt industrins sätt att decentralisera enheterna. ”Det kräver mindre kabel och är lättare att ändra”, berättar han för Gert Svensson, ABB.
  seitp202 92b3d820d2f94042c125799000586d22