Norra Djurgårdsstaden - Stockholms nya ”hållbara stad”

Planeringen är i full gång för Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen ska bli en av världens ”hållbara städer” med ytterst låg energianvändning och låga koldioxidutsläpp, med hjälp av bland annat ABB:s teknik och system.

Projektet är ett klimat- och miljöprojekt i världsklass och det är i hög grad internationellt uppmärksammat. Bland annat ingår det i samarbetet inom Clinton Climate Initiative, CCI, som arbetar för att utveckla lösningar för klimatsmarta samhällen runtom i världen.

Några av klimat- och miljömålen för projektet är att stadsdelen ska bli klimatpositiv och vara fossilbränslefri år 2030, samt att koldioxidutsläppen minskar från dagens genomsnitt för en Stockholmsinvånare på 4 ton per år till 1,5 ton år 2020. Målen ställer nya krav på elnätet och dess funktioner och här kommer Sveriges första smarta elnät att utvecklas av Fortum och ABB i en gemensam forsknings- och utvecklingsanläggning.

Området från Husarviken i norr till Loudden i söder i Stockholm är Sveriges största stadsutvecklingsområde. Här ska Norra Djurgårdsstaden, en modern, innovativ och miljöanpassad stadsdel, växa fram. Planerna för området inleddes i början av 2000-talet och innehåller bland annat 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Visionsbild: Dynagraph.Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 897c77a5a6612fa1c12577110043043f