Dokumenterat energisnålt med modern teknik

När Fortum Värme beslutade byta två frekvensomriktare för fjärrvärmepumpar till tre nya var huvudskälet att få högre tillgänglighet. ABB levererade men utförde även en ingående energianalys av bytet.
– Vi har fått en lättskött anläggning och en energibesparing på närmare 90 000 kronor per år, säger Göran Johansson, projektledare Fortum Service.

I Stockholm breder Fortums och Stockholms stads fjärrvärmenät ut sig åt alla håll. Värmen kommer från flera kraftvärmeverk och anläggningar; en av dem är Ropsten som ligger invid bron till Lidingö.

Ropstensanläggningen utvinner värme från havsvattnet i Värtan som sedan överförs via värmeväxlare till fjärrvärmevattnet. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet av tre stora pumpar med frekvensstyrda motorer.

De hade varit igång en längre tid och under 2006 tyckte Fortum Värme att det var dags för ett byte av frekvensomriktare. Fortum Värme lade som brukligt projektet i famnen på Fortum Service och dess organisation Project Engineering där Göran Johansson axlade uppgiften som projektledare.
– Vi stod inför två äldre frekvensomriktare som tillsammans styrde de tre pumparna. De avgörande skälen för byte av frekvensomriktare och ställverk var tillgänglighet och arbetsmiljö - det var ett underhållsprojekt, inte motiverat av utökad produktion eller fler kunder utan för att få en bättre anläggning, berättar Göran Johansson.

Frekvensomriktarna var av en utgången typ, Asea/ABB:s YRRA, och det gick inte längre att få tag på reservdelar. Ställverket var inte tillräckligt personsäkert och det hade en svårbegriplig omkoppling för att få frekvensomriktarna att styra de olika motorerna.
– Det var nästan omöjligt för en oinvigd att förstå hur man skulle koppla.

Förstudie utarbetas
Göran Johansson och hans kollegor i projektet arbetade fram en förstudie vilken innefattade tre nya frekvensomriktare istället för de två gamla, nytt ställverk och förslag på viss utökning av kapaciteten.
– Vi hade idéer om att tagga upp med större frekvensomriktare och därmed ha möjligheten att i framtiden byta till motorer med högre uteffekt. Detta för att kunna att öka drifttrycket med befintliga pumpar.

Fortum Värme beslutade om upphandling av totalentreprenad enligt reglerna för offentlig upphandling. Vårvintern 2007 fick ABB ordern på totalentreprenaden med ställverk och frekvensomriktare, och planeringen för det praktiska bytet tog fart.

Men så fick Fortum i Ropsten ett oväntat besök ...
– Det var några från ABB som erbjöd en energi- och miljöanalys av bytet och de sa att Fortum till och med kunde tjäna pengar på bytet genom energibesparingen.

Mäta före och efter
Energi- och miljöanalysen skulle grundas på mätvärden före och efter bytet. Efter OK från Fortum gjorde tekniker från ABB Service mätningar av effektåtgång, ljud, vibrationer i motor och värmeutveckling i motor.

I april-maj 2007 byttes utrustningen.
– Det var komplicerat att byta eftersom det måste ske under drift och på kort tid. En av de frekvensstyrda pumparna måste gå hela tiden, förklarar Göran Johansson.
– Men det gick väldigt bra och allt fungerade som det skulle. Installatörerna hade en bra lösning för att kunna byta under drift och alla leveranser kom i tid.

Nu har Fortum Värme en driftsäker och lättskött anläggning. En tid efter driftsättningen utförde ABB-teknikerna mätningarna på den nya utrustningen och mätvärdena togs om hand av Björn Norberg på ABB som körde ABB:s analysprogram.
– Mätningarna visade att de nya frekvensomriktarna ACS800 drog 94 kW mot 113 kW för de gamla YRRA vid samma last. Temperaturen i motorn var 41 grader som max istället för 59 grader vilket ger en betydligt trevligare tillvaro för motorn. Ljudnivån var avsevärt lägre från både ställverk och motor, motorn hade också lägre vibrationer, säger Björn Norberg.

Oväntad besparing


Med nya frekvensomriktare ACS800 sjönk energianvändningen för pumparna i fjärrvärmeanläggningen med nära tio procent. Göran Johansson, Fortum, och Richard Gustafsson, ABB, studerar kalla fakta i dokumentationen från ABB:s energi- och miljöanalys.

Göran Johansson läser med intresse resultaten från ABB:s energi- och miljöanalys med alla dess positiva aspekter.
En beräkning av energiåtgång före och efter frekvensomriktarbytet, med varierande laster, visar på en sannolik besparing på cirka
125 000 kWh, motsvarande cirka
90 000 kronor per år.

– Detta är ett plus vi inte kalkylerat med. Vårt fokus var helt på tillgänglighet, driftsäkerhet och arbetsmiljö. Att ett byte till nya frekvensomriktare har stor betydelse för energianvändning visste vi, men inte att det kunde vara så pass stor skillnad. Nu har vi fått bekräftat att ett byte ger en vinst även ekonomiskt sett, säger Göran Johansson.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Richard Gustafsson på ABB och Göran Johansson på Fortum gläds åt en motor som kan pumpa fjärrvärmevatten tystare, svalare och lugnare, genom installationen av nya frekvensomriktare och ställverk.
  Richard Gustafsson på ABB och Göran Johansson på Fortum gläds åt en motor som kan pumpa fjärrvärmevatten tystare, svalare och lugnare, genom installationen av nya frekvensomriktare och ställverk.
  seitp222 887be76a971be8b0c12576820038a73b