Energieffektivisering i byggnader

2008-12-17

Energimyndigheten driver utvecklings- och demonstrationsprojekt kring energieffektiva lokaler och flerbostadshus som ett led i att halvera energianvändningen i bebyggelsen till 2050 i förhållande till användningen 1995. Det sker framförallt genom de så kallade beställargrupperna för lokaler respektive flerbostadshus.


Övergång till variabelt luftflöde i ventilationen är vanligen den mest lönsamma åtgärden i fastigheter. Källa: Akademiska hus

Tomas Berggren arbetar med effektivare energianvändning i byggnader på Energimyndigheten och han visar hur mycket energi man kan spara genom att reglera ventilationen med reglerande tilluftsdon och frekvensomriktare. – Åtgärder i ventilationssystem är ofta de mest kostnadseffektiva, säger han. Men det gäller att se på byggnaden som ett system och ta ett helhetsgrepp på ventilationen för att nå ända fram.
Enligt Energimyndighetens statistik är 85 procent av ventilationssystemen i vårdlokaler av CAV-typ, det vill säga med konstant luftflöde (Energimyndigheten ER2008:09, STIL 2).

– Det finns alltså stora besparingspotentialer, konstaterar Tomas Berggren..
Beställargruppen för lokaler, BELOK, bildades 2001 och är ett samarbete mellan flera av Sveriges största lokalfastighetsägare och Energimyndigheten.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp222 870f052ff5ae9f94c1257521002eaf6e