Sysav ökar flexibiliteten med intelligent lågspänning från ABB

En försäljningssuccé från Schweiz och en intelligent anläggning från Västerås. Där har ni två produkter från ABB som Sysav i Malmö satsar på. – Precis vad vi letat efter, säger Göran Lövgren, elchef på Sysav.

14 sydskånska kommuner lämnar sina sopor till förbränning hos Sysav i Malmö. Totalt produceras här energi som motsvarar den man får ut av 100 000 ton olja.

Linje 3 startades i januari 2003 och till den har ABB tidigare levererat ställverk för låg- och mellanspänning, mjukvara till styrsystem samt stått för all kraftinstallation utom turbindelen.

Och samarbetet fortsätter. Senaste investeringen är SmissLine, ett elcentralsystem som är enkelt att bygga ut och där anslutningar görs med plugginteknik. Flexibiliteten är viktig för Sysav, som är i drift dygnet runt.
– Därför passade SmissLine oss så bra, säger Göran Lövgren. Med den spar vi tid och behöver inte ha samma framförhållning.

Anslutna är enheter som är knutna till driften av själva huset – som fläktar och ventilationssysten men även mindre motorer.
– SmissLine är framför allt smidigt när det gäller underhåll och felsökning, säger Paul Nylén, ABB i Malmö. Olika delar kan bytas utan att verksamheten behöver avbrytas, som i en traditionell elcentral.

Byggd som ett lego
SmissLine-centralen är framtagen av ABB i Schweiz och den ser ut – och fungerar – som den vore byggd av legobitar, där man med ett enkelt handgrepp kan ta bort och sätta dit olika bitar och byta till exempel motorskydd.

Sysav satsar också på ABB:s lågspänningsställverk MNS, med det intelligenta skydds- och övervakningssystemet Insum.
– Ställverket samlar in uppgifter under drift som det skickar vidare till operatörens skärm via styrsystemet, berättar Johan Lindblad, ABB. Operatören kan sitta i kontrollrummet och se vad som sker. Insum slår själv larm när något är på väg att hända, och ger också upplysning om när det är dags för underhåll.

Insum-ställverket matar merparten av de motorer som håller i driften, och även pumparna för fjärrvärme och nödkylning.
– Därför är det viktigt med tillgängligheten, säger Göran Lövgren. Vi kan laga, ändra, byta och bygga ut under drift, utan att behöva stänga av. Det här systemet var precis ett sådant som vi letade efter och behövde.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 1/ 2007.  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Göran Lövgren är elchef på Sysav och han uppskattar framför allt flexibiliteten hos ABB:s nya elcentral SmissLine. ”Med SmissLine spar vi tid och behöver inte ha samma framförhållning”, säger han.
  Göran Lövgren är elchef på Sysav och han uppskattar framför allt flexibiliteten hos ABB:s nya elcentral SmissLine. ”Med SmissLine spar vi tid och behöver inte ha samma framförhållning”, säger han.
  seitp222 85781b84411255a0c12572c90064d1e3