Nya maskinskydd höjer produktiviteten på Borealis

Bra maskinskydd kan spara mycket pengar. Borealis två nyinköpta REG 670 från ABB betalade sig redan under stormen Sven i december 2013 som medförde massiva blixtnedslag.

Borealis stora anläggning i Stenungsund består av en kracker och tre polyetenfabriker. En av fabrikerna har det interna namnet LD5 och tillverkar lågdensitetspolyeten (LDPE) som används till isolering av kraftkablar.

LD5 har tidigare haft en del problem med maskinskydden till de två kompressorer från ABB som bygger upp det tryck på 2 000–3 000 bar som krävs vid tillverkningsprocessen. Problemen handlade framförallt om att reläskydden (annan leverantör) löste ut för lätt vid spänningsfall och stoppade elmotorerna.

Flexibilitet saknades
Förra vintern inledde Borealis en intern process för att undersöka möjligheterna att justera de befintliga reläskydden.
”Tyvärr var inställningsmöjligheterna på skydden inte tillräckligt flexibla”, säger Anders Yndeheim, elansvarig ingenjör på LD5.

Under 2013 började Borealis och ABB därför diskutera en annan lösning.
”Det var naturligt att vända sig till ABB som levererat motorerna. För oss är det en fördel om det företag som kan maskinerna bäst även tar ansvar för skyddet”, förklarar Anders Yndeheim.

Med tillgängliga motordata som utgångspunkt gjordes beräkningar som visade att de gamla skydden hade fel inställningsområde och att motorerna skulle kunna skadas när elnätet kommer tillbaka igen efter ett avbrott där brytaren löst ut.

En månad efter installationen av ABB:s nya maskinskydd på Borealis i Stenungsund kom stormen Sven. Av 28 blixtnedslag hade minst sju orsakat driftstopp om fabriken haft kvar de gamla skydden.


Uppfyller kraven
Beräkningarna visade också att motorskyddet REG 670 från ABB var ett alternativ som uppfyllde kraven eftersom de kan ställas in efter den logaritmiska kurva som visar vad motorn tål. REG 670 kan till exempel ställas in så att det löser ut efter 300 millisekunder om underspänningen sjunker med 60 procent, efter 40 millisekunder vid ett fall på 66 procent och omedelbart vid ett 100-procentigt spänningsfall.

Med facit i hand var affären tidsmässigt väldigt lyckad ur Borealis perspektiv. En månad efter montering, knappt en vecka in i december 2013, drog nämligen stormen Sven in över södra och mellersta Sverige.

Både för Borealis och ABB blev dygnen med Sven ett bra test som visade att de nya maskinskydden fungerade precis som tänkt. Av 28 blixtnedslag hade minst sju orsakat driftstopp om fabriken haft kvar de gamla skydden.
”Investeringen har redan betalat sig i och med att fabriken kunde hållas i drift trots alla nätstörningar i samband med stormen”, säger Anders Yndeheim och tillägger att om något skulle hända med motorn så innebär det en investering på många miljoner kronor.

Enligt Fredrik Isacsson, kundansvarig säljare på ABB, ökar processindustriernas medvetande om att ett bra maskinskydd kan höja både produktivitet och leveranssäkerhet gentemot kunder.
”Efter ett avbrott som orsakats av blixtnedslag är det många som ser över sina skydd. Ett bra skydd innebär oftast att pengarna blir kvar på banken när blixten slår ner”, säger Fredrik Isacsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Borealis är Sveriges enda tillverkare av polyeten (PE) och har närmare 1 000 personer anställda i Stenungsund. I den flexibla krackningsanläggningen med en kapacitet på 620 000 ton per år kan fyra råvaror användas (nafta, etan, propan och butan).

Krackerprodukterna eten och propen används för att producera bland annat högdensitetspolyeten (HDPE) och lågdensitetspolyeten (LDPE) som används som råvara för tillverkning av kablar och rör. Polyetenanläggningen har en tillverkningskapacitet på 750 000 ton per år. Borealis har även ett forskningscenter i Stenungsund.

I ABB:s leverans till Borealis ingick två Motorskydd REG 670 och ett nytt kontrollskåp. ABB stod också för konstruktion, projektledning, provning och FAT-test.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Ett bra maskinskydd kan snabbt och höja både produktivitet och leveranssäkerhet.
  Ett bra maskinskydd kan betala sig snabbt och höja både produktivitet och leveranssäkerhet.
  seitp202 831d839eb506770ac1257cba003fb5e9