Elnätsautomation minskar avbrott i Falkenberg

ABB:s system har gjort det lättare och snabbare för Falkenberg Energi att hantera sitt elnät. Större kontroll på avbrotten betyder kortare avbrottstider för elkunderna men också kostnadsbesparingar.

Det började med en utredning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på uppdrag av Energimyndigheten. Syftet var att se över hur man bäst skyddar samhällets energiförsörjning i extrema situationer.
”Energimyndigheten ville förfina nätbolagens teknik så att vi dels skulle kunna välja vilka kunder vi skulle stänga av, dels att det skulle kunna ske inom 15 minuter från det att vi fick larm om effektbrist i landet”, säger driftsingenjör Thomas Bengtsson.

Valet föll på ABB
Med dåvarande teknik var det inte möjligt för Falkenbergs Energi att klara uppgiften, så för två år sedan skickade de därför ut en förfrågan på automation av driften och då främst mottagarstationerna. Till slut föll valet på ABB och dess kontroll- och övervakningssystem MicroSCADA.
”Kontakterna mellan Falkenberg Energi och ABB är gamla och väl upparbetade”, säger Fredrik Isacsson från ABB.

I fjol vår var ombyggnaden klar och MicroSCADAn var på plats. För personalen på Falkenberg Energi betydde det en stor förändring. På en stor skärm visar gruppchef Karl-Göran Olofsson en elektronisk karta över Falkenberg. Det är samtidigt också en karta över Falkenberg Energis kunder.
”Här kan man se vårt område, säger han. Med den nya tekniken kan vi välja var vi ska bryta eltillförseln om vi tvingas till det. Områdena kan vara begränsade till en gata eller ett kvarter. Vid större avstängning eller elavbrott får vi också veta från styrsystemet i vilken ordning vi ska koppla in oss igen.”

Från vänster: Thomas Bengtsson, Tommy Johansson, Karl-Göran Olofsson och Fredrik Isacsson.Större kontroll på elavbrotten sparar pengar till nätföretaget. Från vänster: Thomas Bengtsson, driftingenjör på Falkenbergs Energi, Tommy Johansson, elnätschef, Karl-Göran Olofsson, gruppchef, samt Fredrik Isacsson, säljare ABB.


Riktade avstängningar
Det här smarta systemet underlättar mer riktade avstängningar, och när elavbrotten blir mer kontrollerade och kortare betyder det i sin tur sparade pengar till företaget. Systemet lagrar också vad som händer ute på nätet.
”Händelser som larm och annat rapporteras och sparas sedan, säger Tommy Johansson. Det gör att vi internt bättre kan följa upp vad som hänt. Vid avbrott visar också styrsystemet hur vi bäst ska koppla förbi den enhet som vi fått problem med. Det håller dessutom reda på i vilken kabel som problemet finns, vilket underlättar för reparatörerna.”

Utanför kontorstid styrs verksamheten via fjärrkontroll.
”Den som är driftsledare sitter hemma med tillgång till mobiltelefon och personsökare. Därifrån har han kontakt med företaget, elnätet och med enskilda personer”, berättar Thomas Bengtsson.

När personsökaren piper är det större händelser på gång. Då kan driftsledaren med hjälp av sin mobil agera som om han satt i kontrollrummet på Falkenberg Energi. Koppla förbi utlösta brytare och larma montörer.
”Trenden är att elnätföretagen automatiserar sina elnät i allt större utsträckning. Den största drivkraften för det är striktare krav från myndigheterna när det gäller antal avbrott och längden på avbrotten.”

MicroSCADAn har den fördelen att den kan anslutas till många olika befintliga system och kan därmed också fungera vid framtida utbyggnad av anläggningen, avslutar Fredrik Isacsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Fakta

Falkenberg Energi har cirka 13 800 kunder inom koncessionsområdet, som är Falkenbergs centralort med en liten del landsbygd utanför tätorten. Elnätet har två mottagningsstationer på 130/10 kV.

Bolaget köper in på 130 kV-nivå ifrån E.ON, varefter de utgående 10 kV-ledningarna matar ut till cirka 200 nätstationer och därifrån matar 0,4 kV-ledningar till cirka 1 500 kabelskåp. Det mesta av elnätet, ungefär 750 kilometer kabel, ligger i marken. Endast ungefär 20 kilometer luftledning finns kvar i området.

Transporten i nätet blev cirka 340 GWh för 2013, varav ungefär 135 GWh gick till bolagets 10 kV-kunder. Till bolagets elnät finns även 18 vindkraftverk anslutna.

ABB har levererat ett helt nytt driftövervakningssystem för styr- och övervakning av tre stationer. Det nyckelfärdiga projektet inkluderar MicroSCADA driftövervakningssystem samt fjärranpassning med RTU560-plattform av anläggningarna för framtida drift och underhåll.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Om personsökaren piper kan driftledaren via mobilen koppla förbi utlösta brytare och larma montörer.
  Om personsökaren piper kan driftledaren via mobilen koppla förbi utlösta brytare och larma montörer.
  seitp202 81d105380566ae84c1257cb6002a9ae8