Nordens största solkraftanläggning på ABB-fabrik i Finland

Nordens största elnätanslutna solkraftanläggning, på taket på en finsk ABB-fabrik, har högtidligen invigts i närvaro av Finlands näringsminister och andra digniteter från industrin, näringslivet och den akademiska världen.

Solkraftanläggningen på 181 kW har byggts på taket på ABB:s fabrik för frekvensomriktare i Pitäjänmäki, i Helsingfors, Finland. Elen som genereras ska användas för att ladda batterier till fabrikens gaffeltruckar och kapa toppar i energianvändningen i fabriken.

Anläggningen är den första i Finland som använder ABB:s nyligen lanserade omriktare för solpaneler tillsammans med en central omriktare, båda konstruerade och tillverkade vid fabriken i Helsingfors. ABB:s omriktare för solkraft används för att omvandla likström från solpanelerna till högkvalitativ växelström som kan matas in i elnätet.

Användningen av flera mindre omriktare hjälper till att överbrygga ojämn solstrålning som orsakas av skuggeffekter från annan utrustning på taket samt näraliggande byggnader. I detta syfte har ett antal av ABB:s omriktare*, från 4 kW till 8kW, och en central omriktare på 120 kW** installerats i det 1 200 kvadratmeter stora solpanelsområdet. Alla omriktare är anslutna till fabrikens system för fastighetsautomation och kan därmed fjärrstyras.

Elen som genereras ska användas för att ladda batterier till fabrikens gaffeltruckar och kapa toppar i energianvändningen i fabriken.
Kapa toppar
”Det här systemet är ett bra exempel på fördelarna med lokal energiproduktion nära energianvändaren”, säger Antti Suontausta, ABB. ”El från solceller skapar mervärde för användarna, särskilt i kommersiella fastigheter och industrifastigheter, där solkraft kan bidra till att hålla nere energinotan vid toppar i energianvändningen.”

Finland är visserligen inte ett land känt för solsken i överflöd. Ändå väntas solkraftanläggningen på 181 kW generera runt 160 000 kWh el per år – bland annat tack vare de långa sommardagarna – motsvarande årsbehovet av hushållsel för cirka 30 bostäder. Elen matas direkt in i fabrikens elnät och förser gaffeltruckarnas batteriladdare med elkraft. Eventuellt överskott används inom andra områden av fabriksnätet.

”Placeringen av solkraftverket på fabrikstaket är smart också med tanke på att anläggningen inte tar någon ytterligare mark i anspråk”, säger Jyrki Leppänen, marknadschef för ABB:s omriktare för solkraftverk. ”ABB i Finland har det globala ansvaret för företagets utveckling, tillverkning och marknadsföring av omriktare för solkraftverk. Med denna anläggning får vi möjlighet att testa våra produkter ihop med solcellsmoduler i kall väderlek. Dessutom kan vi testa deras kompatibilitet med system för fastighetsautomation.”

Värdefulla lärdomar
Projektet, som kostar runt 500 000 euro, är delvis finansierat av Finlands arbets- och näringsdepartement via investeringsfonden för projekt inom förnybar energi, vars strategi bland annat är att ta fram ny teknik och skapa nya jobb inom denna sektor.

Solkraftsystemet, och i synnerhet den centrala omriktaren, ger ABB värdefulla kunskaper om hur den här typen av solkraftanläggningar fungerar i det nordiska klimatet som präglas av kall väderlek, lite solsken och långsam övergång mellan dag och natt.

*Transformatorlösa enfasomriktare från ABB matar elkraften från solpanelerna in i elnätet. Dessa omriktare lämpar sig för små och mellanstora solcellssystem anslutna till det allmänna elnätet. Omriktarna från ABB har hög verkningsgrad. Det innebär att mer el matas in i nätet och ger högre intäkter och snabbare återbetalningstid på investeringen. Vidare har de inbyggt skydd, vilket minskar behovet av dyr extern utrustning. De har också kompakt konstruktion som frigör utrymme för annan utrustning samt en enkel och tydlig styrenhet som kan monteras i omriktaren eller fjärrläsas.

**Transformatorlös central trefasomriktare från ABB matar solkraft in i konventionella elnät. Dessa omriktare lämpar sig för stora till mellanstora solcellssystem såväl som solkraftverk från 100 kW till flera megawatt.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Finland är inte känt för att ha solsken i överflöd. Ändå väntas solkraftanläggningen på taket på ABB:s fabrik för frekvensomriktare i Helsingfors att generera cirka 160 000 KWh per år.
  Finland är inte känt för att ha solsken i överflöd. Ändå väntas solkraftanläggningen på taket på ABB:s fabrik för frekvensomriktare i Helsingfors att generera cirka 160 000 KWh per år.
  seitp202 7fecd58aaddd37e0c125779b00807f19