Stockholms stad har visionerna

”En miljöstadsdel i världsklass” är målet för Norra Djurgårdsstaden.
– Vi siktar mot en fossilbränslefri och klimatpositiv stadsdel, säger Tomas Gustafsson, miljö– och hållbarhetsstrateg Stockholms stad.

”Norra Djurgårdsstaden är ett av flera internationella projekt på temat ”hållbar stad” som ingår i ett miljöutvecklingsprogram från Clinton Climate Initiative”, säger Tomas Gustafsson, miljö- och hållbarhetsstrateg hos Stockholms stad.
Stockholms stad har länge legat i fronten i miljöfrågor.
– En del av detta miljöengagemang innebär hållbart stadsbyggande och Stockholms stad driver på miljöfrågorna både som markägare, som politisk aktör och som utvecklingsaktör, säger Tomas Gustafsson.

– För några år sedan färdigställdes stadsdelen Hammarby sjöstad med tydlig miljöprofil. Nu använder vi erfarenheter därifrån och går vidare i nya områden, varav Norra Djurgårdsstaden är det första.

Ett av de övergripande målen är att nå fram till en klimatpositiv stadsdel utan utsläpp av koldioxid.
– Det innebär bland annat att husen som byggs ska vara passivhus eller ”plus”–hus som genererar mer energi än det använder. Transportsystem och energisystem ska ställas om till sådana som inte påverkar klimatet, och smarta elnät kommer att ingå som ett viktigt instrument för effektiv energianvändning och förnybar energi.

Första spadtagen för Norra Djurgårdsstaden tas i Hjorthagen under 2010. Projektet i sin helhet, med 10 000 bostäder, 30 000 arbetsplatser, 600 000 kvadratmeter kommersiella ytor och hamn för färjor och fartyg, kommer att vara klart framåt 2030.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 79f2ac7434fbafcac12577110043c4c5