ABB Sverige inrättar Kundombudsman

2008-10-27 - Trygg och personlig service ska hjälpa kunden i komplicerade lägen

Kundombudsmannen kommer att få i uppgift att ta hand om frågor som inte kunnat lösas i de normala kontakterna mellan kunden och ABB. Lennart Torsner, till vardags ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling hos ABB Svensk försäljning, ska föra kundens talan och lotsa dem till svaren på svårlösta frågor. Det handlar i första hand inte om produkter eller tjänster som inte fungerar, där finns garantifunktionen med sitt regelverk och normala kontaktvägar mellan kund och ABB, utan det handlar om mer komplicerade frågor.

”Jag ska visa vägen in i ABB för kunder som inte tycker de fått gehör via sina vardagliga kontakter med ABB. Det kan gälla situationer när kunden inte fått förväntad hjälp eller inte på lång tid fått svar på sina frågor”, säger den nytillsatte kundombudsmannen Lennart Torsner.

ABB:s beslut att tillsätta en kundombudsman har växt fram bland annat efter kunders synpunkter i de årliga kundundersökningar ÅSIKT som svenska ABB genomför sedan 2003.

Genom att införa denna funktion tydliggör ABB att man tar kundernas synpunkter på största allvar och företaget blir mera lättillgängligt för sina kunder. Målet för tillsättningen är att förbättra ABB:s kontaktvägar, arbetssätt och erbjudanden.

Kundombudsman Lennart Torsner nås via www.abb.se eller Contact Center 021-32 50 00.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har cirka 120 000 medarbetare

För mer information kontakta:
ABB AB
Lennart Torsner
Marknadschef, Svensk Försäljning
Tel: 021- 32 55 77
lennart.torsner@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Lennart Torsner
  seitp222 7435021860d8154ec12574ef003296d9