ABB-programvara ökar nättillförlitlighet och integrering av förnybar energi i USA

2016-05-11 - 2016-05-11 – National Grid USA installerar ABB:s system för avbrottshantering i New York och Massachusetts. ABB har med framgång kombinerat det nyligen installerade nätövervakningssystemet i New York och Massachusetts för National Grid USA med en programvara för avbrottshantering. National Grid kan nu övervaka och styra kraftinfrastrukturen i realtid och därmed snabbt upptäcka och platsbestämma eventuella avbrott så att fel kan åtgärdas och elförsörjningen säkras för bolagets 3,4 miljoner elkunder tvärs över nordöstra USA.

Med denna plattform kan National Grid spela en nyckelroll i staten New Yorks initiativ Reforming the Energy Vision, vars mål är att utveckla nya affärsmodeller mellan energibolag och teknikföretag som främjar nya lösningar för att öka förnybara energikällors konkurrenskraft och stärka motståndskraften i kraftinfrastrukturen mot extrema väderförhållanden och garantera systemsäkerheten.


”Vi är stolta över att tillhandahålla denna hållbara och innovativa programvara för avbrottshantering som stärker elsäkerheten för människorna i New York och Massachusetts”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s divison Power Grids. ”En viktig komponent i vår strategi Next Level är att utveckla vår programvaruportfölj för att hjälpa energiföretag att stärka nättillförlitligheten och säkerställa leveranserna av ren energi till sina kunder med stöd av Internet of Things, Services and People (IoTSP).

ABB:s programvarulösning för avbrottshantering underlättar övervakning och styrning i realtid, nätoptimering, avbrottshantering och nätanalys i en integrerad plattform. Detta hjälper nätoperatören att öka nättillförlitligheten, förbättra kundnöjdheten och minska den totala ägandekostnaden, både idag och i framtiden.

”National Grid ligger i framkant när det gäller att lösa en av världens största utmaningar – att leverera förnybar energi för att stödja vår värld idag och för lång tid framöver”, säger John Spink, VP Operations, National Grid. ”ABB-systemen som vi har installerat ger oss en plattform för framtiden och en ledande ställning när det gäller att möta utmaningarna som energibolag över hela världen står inför – att tränga djupare in i förnybara energikällor, som vind- och solkraft, och öka anslutningen av lokala energikällor och samtidigt säkerställa tillförlitliga, säkra och prisvärda elleveranser.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Technology Media Relations

Reiner Schoenrock

Tel: +41 43 317 7111

media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Switzerland


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 6d5f2ec97183d40bc1257fb000235b13