Byte i flygande fläng när SSAB i Borlänge fick nytt styrsystem

”Under installationsperioden vill vi kunna växla mellan gammalt och nytt styrsystem på 15 minuter.” Det var ett av kraven som SSAB Tunnplåt ställde vid upphandlingen av ett nytt styrsystem till varmvalsverkets färdigsträcka. När bytet skedde hängde 116 ABB-märkta kontaktdon redo att pluggas in på några minuter. ABB:s 800xA var startklart!

I varmvalsverket hos SSAB i Borlänge produceras årligen 2,7 miljoner ton tunnplåt. Flera olika styrsystem används för olika delar av verket och kraven på tillgänglighet och kvalitetsstyrning är mycket höga.

– För några år sedan började vi planera för ett byte av styrsystemet för tekniska funktioner avseende tjockleksregleringen i färdigverket, berättar Mats Svensson, projektledare på SSAB. Det befintliga systemet var från 1989, det var svårt att få tag i reservdelar och kompetens med ökad risk för produktionsstörningar.

Efter förstudier lade SSAB fram sina krav.
– Vi ville ha ett system som kunde svara för hög kvalitet och tillgänglighet, samma eller bättre takt och volym i produktionen, och med moderna operatörsstationer. Dessutom skulle det installeras parallellt med det gamla och vi skulle kunna växla mellan systemen på 15 minuter – både för att få en noggrann installation och en säker igångkörning.
Flera styrsystem samsas i färdigverkets kontrollrum. Bytet till ABB:s 800xA som styrsystem för tekniska funktioner sker med noga planlagd övergång.

Efter en noggrann utvärdering valde SSAB ABB som leverantör.
– ABB erbjöd ett bra paket som var funktionellt och bra för verkets fortsatta utveckling och förbättring av produktionen, säger Mats Svensson.

Justering på millisekunder
ABB:s säljansvarige Michael Olofsson berättar att paketet bland annat består av styrsystem 800xA, ett flertal operatörsstationer, uppgradering av befintligt Argus mätsystem, nya drivsystem till coilboxen, pumpdrifter för glödskalsbassängen samt uppgradering av hastighetsreferenssystemet.

– Det krävs mycket styrning och reglering på mycket kort tid, och kraftfulla processorer som klarar det, säger Michael Olofsson. Hastighet och bandtjocklek ska läsas av och justeras på millisekunder för att hålla den jämna kvaliteten.

Och så var det kravet på snabbt byte mellan det gamla och det nya systemet. Mats Svensson visar rummet med styrsystemens ”hjärnor”.
– Här kommer 1 000 signaler in. När ABB byter kontaktuppsättning – och ändrar något litet program – byts styrsystemet i sin helhet, säger han. Och det går fint på 15 minuter.

I maj installerades ABB-systemet och under sommaren har det konfigurerats och testats. I mitten av augusti skedde det avgörande bytet.

Bland många engagerade i projektet finns Bengt-Olov Gradén, en av tre eltekniker som lärt sig 800xA och tränat programmering.
– Det är oerhört viktigt att testa av funktion för funktion, det får bara inte bli fel, förklarar han.

Mats Svensson tillägger att möjligheten att byta ger både säkerhet och en besparing av resurser.
– I och med att vi kan växla system minskar pressen. Vi behöver inte köra helt slut på den kompetens vi och ABB har på några dygn, utan kan planera bättre.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 2/ 2007.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  I projektet för nytt styrsystem och mycket annat till färdigverket samarbetar bland andra Mats Svensson, SSAB, Michael Olofsson, ABB, Bengt-Olov Gradén, SSAB, och Thomas Holmqvist, ABB. ”Vårt krav var ett system som svarar för hög kvalitet och tillgänglighet”, säger SSAB:s projektledaren Mats Svensson.
  I projektet för nytt styrsystem och mycket annat till färdigverket samarbetar bland andra Mats Svensson, SSAB, Michael Olofsson, ABB, Bengt-Olov Gradén, SSAB, och Thomas Holmqvist, ABB. ”Vårt krav var ett system som svarar för hög kvalitet och tillgänglighet”, säger SSAB:s projektledaren Mats Svensson.
  seitp222 6a9e82d42939435ec1257383004e4a34