Preemraff spar resurser med raffinerade system

Med ett moderniserat styrsystem och uppgraderat blandningssystem befäster Preemraff i Göteborg sin ställning som ett av Europas ledande raffinaderier. Samtidigt sparar de tid, energi och pengar.

I kontrollrummet på raffinaderiets produktsida träffar vi Jan–Ove Dernegård, projektledare på Preems projektavdelning, och Thomas Andreasson, systemansvarig för ABB-systemet.

– Uppgraderingen till ABB:s operatörsplattform 800xA är på väg att slutföras, berättar Jan-Ove Dernegård. Det är en viktig förutsättning för ytterligare planerade utbyggnader med 800xA–systemet.


Preem-raffinaderiets uppgradering av 800xAsystemet och ABC-systemet ger tillsammans möjlighet att övervaka produktsidan, import av råolja, de färdiga produkterna, blandningen och utlastning av dem. Kristoffer Hansson, kontrollrumsoperatör, Jan-Ove Dernegård, projektledare, Jörgen Karlsson, ABB, och Lennart Johansson, ABB, studerar styrsystemens skärmbilder.

Uppgraderingen möjliggör effektivare lösningar och tillämpningar när det gäller övervakning och fjärrstyrning, vilket leder till en bättre funktionalitet som i förlängningen ger en säkrare drift av anläggningarna på raffinaderiets tanksida och terminal i Skarvik.
– Utvecklingspotentialen gör att vi nu får möjlighet att bland annat integrera bussbaserad utrustning för fältinstrument och integrera kameraövervakning för externa anläggningar vilket kommer att förbättra både informationen och övervakningen ur operatörs– och underhållssynpunkt, framhåller Jan-Ove Dernegård.

Lennart Johansson från ABB tillägger att Preem, när de så önskar, kan förbättra operatörsmiljön ytterligare genom att låta 800xA sortera ut irrelevant information och visa det som operatören behöver se för att lättare fatta korrekta beslut.
– Systemet skulle till exempel kunna visa ISO-instruktioner som matchar ett eventuellt larm, vilket höjer säkerheten i ett skarpt läge, säger han.

Uppgradering
Processtyrningsingenjör Tomas Åström berättar att 800xA-systemets uppgradering löper parallellt med raffinaderiets uppgraderade ABC-system.
– Tillsammans ger systemen oss möjlighet att övervaka produktsidan, import av råolja, de färdiga produkterna, blandningen och utlastning av dem, säger han.

Det nya och uppgraderade Advanced Blending Control System, ABC, från ABB har på kort tid betalat sina kostnader bland annat genom att det optimerar blandningarna till de färdiga produkterna. Mängden ”give-away”, marginalen för att inte hamna under kundens specifikation, har minimerats och det utgör en stor besparing. Istället för att leverera till exempel 95,4 oktan blandar man exakt 95,0 och det är den reducerade 0,4-delen som är en av vinsterna – och en ganska stor sådan.

Eftersom blandning, övervakning och provtagning sker on-line i rörledningarna i realtid, och provsvar på kvaliteten lämnas varannan minut med hjälp av en NIR–analysator, innebär
det även en stor tidsvinst vid utlastning.

Att bestämma oktantalet i en produkt tar en och en halv timme på laboratoriet. Idag görs det kontinuerligt under blandningen. Tomas Åström är mycket nöjd med det nya ABC–systemet.
– Operatörerna startar blandningen efter ett recept som motsvarar kundens specifikation på produkten, berättar han.

Blandat och optimerat
För att få en blyfri bensin på 95 oktan blandas mellan fyra och sex komponenter tillsammans med ett additiv, oftast med antistatisk effekt. Andra blandningar är till exempel 98 oktan, sommar- och vinterbensin och etanolblandningar.

De tre miljoner kubikmeter drivmedel som exporteras varje år har sina recept efter respektive kunds specifikationer.
– Automatiseringen betyder inte slutet för vår laboratorieverksamhet. Förutom allt annat de gör tar de fram modeller av varje kvalitet vi blandar. Modellen är en databas med ett stort antal ”fingeravtryck” som motsvarar flera kvaliteter på olika recept och varierande komponenter, säger Tomas Åström.
– Det här fungerar även för diesel och gasoljor och vi tittar på det för framtida bruk.

ABC–systemet klarar enkelt att blanda och optimera upp till 10–15 komponenter och ett antal additiv. Något som kan bli aktuellt inom en snar framtid med allt fler miljöanpassade produkter med snävare specifikationer och högre krav på exakthet. Effektiviteten i systemet gör samtidigt att man inte behöver ha ett stort raffinaderi för att snabbt räkna hem investeringen.

Mättekniken med fotospektrometer i systemet samt modeller och fingeravtryck att jämföra med on–line kontinuerlig provtagning och övervakning gör att det lätt infinner sig en känsla av att framtiden redan är här ...

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2009

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Anläggningen är stor och produktionen förbättras genom nya uppgraderingar. Thomas Andreasson, systemansvarig Preem, Tomas Åström, systemingenjör Preem, och Lennart Johansson, ABB, beskådar anläggningen.
  Anläggningen är stor och produktionen förbättras genom nya uppgraderingar. Thomas Andreasson, systemansvarig Preem, Tomas Åström, systemingenjör Preem, och Lennart Johansson, ABB, beskådar anläggningen.
  seitp222 6896a1b56a181ac7c125767a0030101a