Ny process och ny biogasproduktion vaskar värde ur avloppsvatten

Ett av Stockholms största avloppsreningsverk, Käppala, fortsätter att ligga i teknikens framkant. En ny process för effektivare slamavvattning har tagits i bruk som är den första i sitt slag i världen. Vid halvårsskiftet 2010 ska en ny biogasanläggning stå klar för fordonsgas. ABB finns med på många nivåer – inte minst genom ett mångårigt engagemang från ABB Service samt på styrsystemssidan där 800xA snart blir det övergripande systemet som styr det mesta hos Käppala.

Att Käppala i dag är ett av världens mest tekniskt utvecklade avloppsreningsverk kan till stor del tillskrivas driftchefen Lars Färnstrand. Nu är han inne på sitt sista år efter 17 år som platsansvarig för anläggningen som ligger längst ut på Lidingön i Stockholm.
– Jag kom hit från processindustrin där jag arbetat både inom stål och papper, berättar han.

Och det blev en rivstart. Mellan 1994 och 2004 investerade Käppala 1,3 miljarder kronor i ny teknik. Idag ligger nysatsningarna normalt på cirka 50 miljoner kronor om året.
– Mycket av det vi åstadkommit här har vi tagit från andra typer av verksamheter, fortsätter Lars Färnstrand. Det gäller till exempel dispergering, som är en metod att ta hand om all rens, liknande den man använder när man maler ner returpapper.

Juicepressar
Frågan är dock om inte den mest innovativa satsningen är den nya slamavvattningsanläggningen där det kommer att ingå tre jättestora juicepressar. Den första finns på plats sedan hösten 2008.
– Den har en lång förhistoria där vi länge var inne på en konventionell anläggning med silos och centrifuger. Men så kom Kemira in i bilden med en ny metod som man kallade kemisk konditionering ”Kemicond” och som var överlägsen när det gällde att ge ett lättavvattnat, luktfritt och hygieniserat slam. En fullskaleanläggning finns nu hos Käppala som är den första med den här tekniken i världen.

– Från de tester vi gjort tyder mycket på att metoden också är effektiv när det gäller att rena slammet från medicinrester med ända upp till 95 procent. Och det är viktigt, eftersom 90 procent av slammet läggs ut på åkrar, säger Lars Färnstrand.

När behandlingsmetoden var löst kunde Lars Färnstrand och hans medarbetare gå vidare till steg nummer 2, avvattningen av slammet.
– Efter att testat olika avvattningsmetoder som fanns på marknaden, fick vi kännedom om att en schweizisk tillverkare av juicepressar hade gjort småskaliga prov med slamavvattning ”hemma i byn”. Det hade visat sig fungera bra, så vi tog hit deras provanläggning.

Juicepressen visade sig outstanding när det gällde uppnå en hög TS-halt (Torr Substans) i slammet. Medan konventionella metoder klarade en TS-halt på 30-35 procent så presterade pressen 40-45 procent.
– Så vi tog beslutet att satsa på en press i full skala, säger Lars Färnstrand. Och efter ett halvårs drift med mycket positivt resultat har vi nu köpt ytterligare två, vilket innebär att vi till fullo täcker vår kapacitet för tillfället. Men för att klara reservkapaciteten för framtiden kommer vi att anskaffa en fjärde press 2010. Att vi kan höja TS-halten i slammet ger en betydande ekonomisk vinst för oss, eftersom det blir lättare att hantera och billigare att transportera.

Biogas till fordon
Den andra stora satsningen just nu är en biogasanläggning för framställning av fordonsgas.
– Hittills har vi gjort förberedelsearbete i våra lokaler för anläggningen, berättar Lars Färnstrand. Den kommer att uppgradera verkets producerade biogas till fordonsgas. Det blir ett bättre energiutnyttjande av gasen än i dag, då den används för fjärrvärmeproduktion.

Frågan är då var ABB kommer in när det gäller de nya anläggningarna?
– Överallt, svarar Lars Färnstrand. När vi till exempel handlade upp biogasanläggningen var en av våra premisser att den skulle kunna anslutas till ABB:s system 800xA. Också på elsidan är det svårt att hitta något projekt där inte ABB medverkar, som leverantörer av drifter, ställverk, kablage och annan kringutrustning.

Serviceavtal
I grunden finns ett fullserviceavtal för el och instrument med ABB Service som började löpa 1999 och som 2006 omförhandlades fram till 2011 med option till 2013.
– När vi förlängde 2006 var det fem företag som konkurrerade och vi följde helt reglerna om offentlig upphandling när vi valde ABB, säger Lars Färnstrand.

Det övergripande 800xA-systemet är just nu under intrimning och körs parallellt med det gamla ABB Advantsystemet. På controlnivå är det fortfarande Advant som dominerar i Käppalas styrsystemanläggning.
– Vi byter ut delarna i styrsystemet efter den LCAplan (Life Cycle Analysis) som ABB rekommenderar. Oftast handlar det om utfasning när systemet börjar bli alltför omodernt och det blir svårt att få tag i reservdelar.

Som pensionär lämnar Lars Färnstrand en verksamhet som inte bara utvecklats tekniskt utan också kapacitetsmässigt.
– Vi är redan i dag ett av Stockholms största avloppsreningsverk som tar hand om avloppsvattnet från 534 000 PE (personekvivalenter) men vi har en beräknad kapacitet på 700000 PE, säger han. Enbart den naturliga nativiteten i en storstad gör att vi växer med
3 000 PE per år och till det kommer nya områden som ansluter sig till oss.

Senaste tillskottet är 20 000 PE när reningsverket Tjustvik läggs ner på Värmdö, och Käppala förhandlar också med Vaxholm och Österåker om en framtida anslutning.
– Dessutom har vi ett uppströmsarbete med ingenjörer som arbetar för att avloppsvattnet ska bli mer enhetligt, fortsätter Lars Färnstrand. Det innebär bland annat att lära människor att inte slänga saker i avloppet som inte hör hemma där, och att se till att industrier har egen avloppsrening innan de släpper vattnet vidare till oss. Det arbetet har lett till att vi använder mindre vatten i dag än tidigare för reningen, och förmodligen kan ansluta ännu mer PE med oförändrad vattenförbrukning i framtiden.

Vad har han då för råd till sin efterträdare?
– Att fortsätta vara innovativ, för det här är en verksamhet som ännu inte ens trampat ur barnskorna, svarar Lars Färnstrand. I takt med att kraven från myndigheterna ökar ställs också högre krav på att vi lever upp till Käppalaförbundets målsättning att vi ska vara ”ledande i teknisk utveckling på marknaden”.

Denna sida har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2009  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Lars Färnstrand, Käppala, och Ingemar Larsson, ABB, har under åren kunnat granska en rad innovativa nyinvesteringar i Käppalaverket. Bakom dem installeras en juicepress
för slamavvattning.
  Lars Färnstrand, Käppala, och Ingemar Larsson, ABB, har under åren kunnat granska en rad innovativa nyinvesteringar i Käppalaverket. Bakom dem installeras en juicepress för slamavvattning.
  seitp222 5e502b0224f545a0c125765f003936d2