Stor energibesparing med ny motor

Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla har installerat ABB:s nya synkrona reluktansmotor och drivteknik i en massapump. Den uppmätta energibesparingen ligger på mellan 15 och 25 procent – vilket är långt mer än utlovat.

När Stora Enso i Nymölla för drygt ett år sedan investerade i ABB:s nya SynRM-motor och drivteknik beräknades det minska energiförbrukningen med 5–10 procent. Resultatet har blivit långt över förväntan. Att energibesparingen ligger på mellan 15 och 25 procent verkar nästan för bra för att vara sant, men baserat på åtskilliga tester och en rejäl mån av skepsis har resultaten bekräftats via tusentals datapunkter.

Sendy Zigon är automationsingenjör på elavdelningen på bruket i Nymölla och förklarar varför företaget ville testa den nya tekniken:
"Att spara energi är högt prioriterat hos oss. Vi använder idag cirka 60 MW och planerar att minska det med 0,5 MW per år. De stora energibesparingarna kan vi göra genom att återanvända ånga, men vi har hundratals motorer på anläggningen och om vi kan effektivisera dem har det också stor total påverkan på energiförbrukningen."

Bruket investerade därför i den nya SynRM-motorn och nya drivenheten. För att kunna göra en giltig testjämförelse valdes en position på massabruket där det fanns två motorer och pumpar sida vid sida som pumpade samma tjocka massalösning.

I februari 2013 installerades den nya SynRM-motorn, drivpaketet och ställverket på en av pumparna, medan den andra behöll den gamla motorn och drivenheten. Oftast behövs endast en pump för brukets drift, medan den andra står i standby-läge. Kraftförbrukningen mättes med hjälp av en vanlig Dranetz PX5-effektmätare.
"Vi kan enkelt växla från den ena pumpen till den andra, så vi såg till att såväl processförhållanden som tryckfalls- och tanknivåer samt massans konsistens var likartade. I vår mening var processförhållandena mycket lika", säger Sendy Zigon.

Den nya SynRM-motorn och drivenheten har lett till avsevärda energibesparingar på en massapump för Stora Enso Nymölla. Minskningen av energianvändningen bidrar i sin tur till mindre koldioxidutsläpp och lägre temperatur i motorn.


25 procent lägre energiförbrukning
Resultaten har nästan varit för bra för att vara sanna, men inget talar emot deras tillförlitlighet. Det högsta uppmätta medelvärdet var 32,0 kW för den nya SynRMmotorn, medan det lägsta medelvärdet för den gamla motorn var 43,6 kW. Det ger en besparing av energiförbrukningen på mer än 25 procent, uppmätt vid ställverket för att ge en total förbrukning av motorn och drivenheten tillsammans.

Sendy medger att resultaten verkar väldigt höga:
"Vi automationsingenjörer var också väldigt skeptiska till resultatet i början, och när vi pratade med våra processingenjörer sa de rakt ut att det var omöjligt att spara så mycket. Därför gick vi igenom övningen flera gånger, med en mycket lång serie datainsamling, och fick i princip samma resultat. Jag har ett Excel-dokument med tusentals mätpunkter och faktum är att dessa är de siffror vi fått från jämförelsen av de två motorerna."

Det enda som skiljer pumparna är en något olika rörgeometri: den gamla pumpen matar till ett T-stycke, medan den nya matar till en mer rundad rörkrök. Annars var testförhållandena ytterst likartade.

ABB:s ingenjörer tror att en SynRMmotor skulle kunna leda till cirka 6 procent lägre energiförbrukning, och den nya drivenheten kanske ytterligare 2–3 procent, vilket innebär cirka 10 procent.

Mattias Meijer, försäljningsingenjör på ABB i Sverige, säger att de undersöker vilka möjliga förklaringar det kan finnas för dessa otroliga energibesparingar:
"SynRM, den synkrona reluktansmotorn, är fortfarande en mycket ny produkt och vi fortsätter att skaffa kunskaper om exakt hur effektiv den är och vilka energibesparingar den kan ge", säger Mattias Meijer.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

Faktaruta:
Stora Enso Nymölla ingår i Stora Enso-koncernens division Printing and Living. Nymölla Bruk är ett modernt massa- och finpappersbruk som tillverkar obestruket finpapper: dokumentpapper, digitalpapper samt papper för kuvert och tryck. Drygt 90 procent av finpappersproduktionen exporteras, främst till länder i Europa. Antalet anställda är cirka 700. Produktionskapaciteten är 335 000 årston massa och 470 000 årston papper.

ABB har levererat en SynRM-motor – 1500 rpm, 110 kW, 500 V, samt en frekvensomriktare ACS850 till Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Mattias Meijer, säljare på ABB, och Sendy Zigon, automationsingenjör på Stora Enso Nymölla,
  Mattias Meijer, säljare på ABB, och Sendy Zigon, automationsingenjör på Stora Enso Nymölla, är mycket nöjda med den energibesparing som den nya SynRM-motorn och drivenheten har medfört.
  seitp202 558d0fc11808945cc1257ceb004067c2