Strömlinjeformad produktion i Degerfors

Outokumpu Stainless i Degerfors producerar 110 tusen ton rostfri plåt per år.
– Som en följd av att vi valde att lägga ett större fokus på expansion av vår verksamhet och utveckla den med en större andel specialstål sökte vi hjälp med underhållet utanför företaget, säger produktionschefen Mladen Perkovic. Strategin har växt sig starkare genom ett underhållsavtal med fullservice från ABB.

År 1996 tecknades ett samarbetsavtal med ABB och samtidigt tecknades ett serviceavtal, som innebar att ABB-enheten Industriunderhåll under tre år utförde underhållstjänster på timbasis.

Från år 2000 överfördes allt underhållsansvar till Industriunderhåll, och i samband med det tecknades också det första ”riktiga” underhållsavtalet.
– Med det menar jag att det var vi tillsammans med ABB som formade ett avtal som skulle utveckla verksamheten i rätt riktning, säger Mladen Perkovic.

Avtalet innebar att pusselbitarna började falla på plats, tillgängligheten i maskinparken började öka och underhållskostnaderna började sjunka. Samarbetet började bli bättre.

I de första avtalen sattes prestationsmål, men den delen togs bort i det avtal som tecknades från 2000 och framåt.
– Det gav inte gav något större mervärde, säger Mladen Perkovic. Och 2001 övergick ABB Service åtagande från timtaxa till fast pris, så att vi kunde ha mer prognostiserade budgetar.

Ett nytt sätt att tänka om underhåll
Kvittot på att ABB skött sig bra kom med ett nytt fyraårskontrakt, som förhandlades fram 2006. Mladen Perkovic menar att en av de största fördelarna med fullserviceavtalet är att ”man har ett annat företag med på båten”.

– ABB ger oss ett nytt sätt att tänka om underhåll och ett nytt perspektiv på problemen. Vi kan vara experter på att producera plåt, medan ABB fokuserar på att hålla våra maskiner igång.

– När ABB införde Maximo-systemet blev det en otrolig förbättring, fortsätter Mladen Perkovic. Vårt tidigare ledningssystem för underhåll var otillräckliga och arbetsinstruktionerna var ofta skrivna på papper.

I dag finns all ABB:s underhållspraxis och alla dokument i Maximo. Outokumpu använder också systemet för att handha reservdelar.

Sedan 2001 har ABB:s fullserviceavtal bidragit till:
Att minska den totala underhållskostnaden med 24 procent
Att minska underhållskostnaden per producerat ton med 58 procent
Att uppnå nuvarande nöjd kundindex på 91,2 procent

– Mest imponerande är att vi inom samma tidsram ökade produktionsvolymen med 80 procent till 110 tusen ton. Under 2006 lade vi också till ytterligare ett mätetal, TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet), som en del av vårt Fullserviceavtal, säger Mladen Perkovic.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 2/ 2007.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Bakom den här företagsskylten finns en av världens största producenter av rostfri grovplåt. ABB:s fullserviceavtal bidrar till att öka produktionsvolymen och minska kostnaderna.
  Bakom den här företagsskylten finns en av världens största producenter av rostfri grovplåt. ABB:s fullserviceavtal bidrar till att öka produktionsvolymen och minska kostnaderna.
  seitp222 52ef7d077582984cc125736b003fd097