Bättre styrning – färre stopp

Med den nya brännarstyrningen från ABB får operatörerna på Edet Bruk snabbt information om vad ett produktionsstopp beror på.

På SCA:s anläggning i Lilla Edet norr om Göteborg går tre stora pappersmaskiner dygnet runt. Produkten är så kallad tissue (mjukpapper) som blir framförallt hushålls och toalettpapper.

Förenklat handlar tillverkningen om att en inloppslåda pumpar in en suspension i maskinen bestående av pappersmassa och mer än 99 procent vatten.

Suspensionen sprids så jämnt som möjligt över den snurrande viran och avvattnas. Därefter passerar massan ett pressparti för ytterligare mekanisk avvattning innan det i slutet av processen är dags för torkpartiet eller torkmaskinen.

På ena sidan av maskinens stora yankeecylinder (torkcylinder) utnyttjas ånga från en panna för att torka mjukpappret. På andra sidan fylls kåpan med varm-luft. I två av maskinerna på Edet Bruk värms luften med naturgas av miljö- och säkerhetsskäl, och den tredje har ingen gaseldad kåpa.

Magnus Sultan och Hans Stenberg framför maskinen som fått en ny, modern brännarstyrning.Pappersmaskiner är inte små. Magnus Sultan (till vänster) och Hans Stenberg diskuterar framför maskinen på Edet Bruk som fått en ny, modern brännarstyrning.


Svart låda ersatt
Samtidigt passade Edet Bruk på att ersätta den ”svarta låda” som styrde gasbrännaren med en ny, modern brännarstyrning från ABB.

Med den ”svarta lådan” visste operatörerna bara att torkmaskinen fungerade – eller inte fungerade. Den nya brännarstyrningen ger snabbt information om vad ett stopp beror på.
"Vi har pratat om en sådan här lösning i flera år. Nu är den äntligen verklighet. För oss handlar det dels om att uppfylla myndigheternas säkerhetskrav och dels om att kunna se vad som händer under processen", säger Magnus Sultan, automationsingenjör på Edet bruk.

För att pappersbruket ska klara alla leveranser till kunder krävs att produktionen hålls i gång alla årets dagar och att maskinerna utnyttjas maximalt. De icke planerade stoppen måste hållas på ett minimum och när de trots allt inträffar ska de vara korta.
"Oavsett varför maskinen stannar får vi nu ett klartextmeddelande som visar vad som är fel och kan gå direkt på felet. Det går ett larm till operatören och om han eller hon inte klarar att åtgärda problemet själv är det bara att ringa efter underhållspersonal", säger Magnus Sultan.

Den nya brännarstyrningslösningen har ABB tagit fram tillsammans med Göteborgsföretaget Autopro. Projektet tog ungefär ett halvår från start till mål och det var Autopro, som fungerade som en underleverantör till ABB, som utvecklade mjukvaran som styr brännarstyrningsmodulen.
"Det var lite ovant för oss att köpa in ingenjörsresurser, men det har fungerat alldeles utmärkt. Både Autopro och ABB har varit väldigt lyhörda för våra behov och önskemål", säger Magnus Sultan.

Nytt område för ABB
ABB har tidigare inte haft någon liknande brännarstyrningsapplikation att erbjuda sina kunder. Därför känner Hans Stenberg, säljare och kundansvarig gentemot SCA Hygien, tillfredsställelse över att lösningen nu är på plats. Även om det kommer att dröja ett tag innan den är godkänd och finns med i ABB:s produktlista.

Leveransen till Edet Bruk har fått ett anläggningsgodkännande av certifieringsorganet DGC (Danskt Gastekniskt Center). Och med hjälp av dokumentationen som gjorts räknar ABB med att kunna få godkännanden för framtida liknande projekt.
"På så vis kommer vi kostnadsmässigt att kunna konkurrera med licenskostnaden för de andra godkända system som finns på marknaden", säger Hans Stenberg.

För konkurrenter med färdiga och godkända lösningar finns. Men trots det valde alltså Edet Bruk att låta ABB och Autopro utvecklade en egen variant.
"I processindustrier handlar det ofta om stora komplexa system där de olika enheterna måsta kunna ”prata” med varandra. Då underlättar det att välja lösningar från samma ”familj” och i den här delen av fabriken har vi mycket utrustning från ABB", förklarar Magnus Sultan.

Under de första månaderna i drift har investeringen definitivt motsvarat förväntningarna.
"Vi är väldigt nöjda. Naturgasen är renare än gasol och det gör att stoppen har blivit färre. Och när det trots allt blir stopp vet operatören vad det beror på."

"Men den stora vinsten för oss är att vi inte behöver lägga lika många ingenjörstimmar på att lösa problem vid produktionsstopp", säger Magnus Sultan.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

FAKTA

SCA Edet Bruk ingår i SCA Hygiene Products AB och har tillverkat mjukpapper sedan bruket startades 1881. De mest kända varumärkena är Edet och Tork, men bruket tillverkar även papper för kundernas egna varumärken. Edet Bruk har cirka 500 anställda.

I ABB:s leverans ingick en brännarstyrningsmodul, brännarapplikation/mjukvara samt ett säkerhetssystem bestående av en säkerhetskontroll PM865 och ett antal I/O-kort.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Gaståget är en del av brännarstyrningen.
  Gaståget är en del av brännarstyrningen. Dess uppgift är bland annat att reglera mängden naturgas och se till att den har rätt tryck.
  seitp202 50b7d590d2425d20c1257968004c6e2a